Po desetiletém úsilí se občanskému sdružení Panoráma podařilo prosadit stavbu rozhledny na vrchu Chlum v Chanovicích. Poté, co byl v červenci 2006 položen základní kámen ke stavbě, se letos v červenci mohlo konečně začít s vlastní stavbou.


„Celkové náklady jsou vypočteny na 2,85 milionů korun,“ potvrdil Deníku starosta Chanovic Petr Klásek. „Občanské sdružení Panoráma soustředilo za deset let činnosti díky bezplatné práci členů a příznivců 700 tisíc korun; 180 tisíc korun poskytly partnerské obce v rámci Sdružení Prácheňsko, 400 tisíc korun vložila obec Chanovice a 690 tisíc poskytl v letošním roce Plzeňský kraj,“ dodal starosta. Přesto ještě 880 tisíc korun schází na dodělání nejnutnějších prací.


Plánovaná rozhledna je zděná se čtvercovým půdorysem ve dvou nad sebou ustupujících šířích s osmibokou plochou pro rozhled zastřešenou osmibokým jehlanem. Stavba přístupové věže je navržena z betonových cihel s vyspárováním a samotná rozhledna je ze dřeva. Schodiště bude kovové a před vstupem je navržen pultový zástřešek.


„Vrchol kopce Chlum nad Chanovicemi byl pro stavbu zvolen pro jeho vhodnou polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, ze kterého je možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku, a vidět bude i východním a severním směrem do vnitrozemí,“ upřesnil Klásek. Rozhledna bude stát přímo na nejvyšším bodu obce a ten zůstane nadále zalesněn. Projektantem stavby je Jiří Kučera z Horažďovic. Letos v červenci se začalo se zahájením stavby, do konce roku se počítá a dokončením svislé konstrukce zděné, s částí schodiště a s tesařskými, pokrývačskými a klempířskými pracemi. Na jaře příštího roku přijde na řadu zbytek schodiště, terénní úpravy, kolaudace.


Chanovičtí počítají, že první návštěvníci by mohli z rozhledny na vrchu Chlum krásy Šumavy pozorovat v květnu maximálně v červnu příštího roku.