Deset milionů korun navíc budou muset sehnat v Hrádku u Sušice na to, aby mohli v příštím roce úspěšně rozjet plánovanou výstavbu čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace pro Hrádek a sousední Tedražice. Ačkoliv si už na jaře požádali o dotaci z Evropské unie, která měla činit 84 procent, zhruba před měsícem se dozvěděli, že dostanou maximálně 73 procent.

„Celkové náklady jsou vyčísleny na 89 milionů korun a tato investiční akce bude dominantní v rozpočtu obce na několik dalších let dopředu,“ potvrdil Deníku starosta Hrádku u Sušice Josef Kutil. „Požádali jsme o evropské peníze, které měly dosáhnout 84 procent celkových nákladů. Před měsícem nám ale ze Státního fondu životního prostředí oznámili, že dotace bude pouze 73procentní a zároveň chtěli vědět, zda budeme mít v obci k dispozici peníze na dofinancování,“ dodal Kutil.

Zbylé peníze však pro Hrádek představují nemalou finanční položku. Zatímco původně měl podíl obce na stavbě činit 10 milionů korun, po snížení dotace z unie to je jednou tolik, přesně 20,5 milionu. „Museli jsme narychlo svolat rozšířenou radu obce a rozhodnout se. Odsouhlasili jsme stavbu, ale budeme si muset vzít úvěr,“ upřesnil Kutil.

Čistírna odpadních vod je bodem číslo jedna také v Hartmanicích. Tam už sice mají stavbu hotovou, nicméně v příštím roce je čeká modernizace čističky za přibližně sedm milionů. „Ze Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi pět milionů, zbytek platíme z rozpočtu. Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ upřesnil starosta Hartmanic Jiří Jukl. „Jsme v chráněné krajinné oblasti, o dotace musíme žádat přes ministerstvo zemědělství,“ upřesnil Jukl.