Česko-německé setkání u bývalé Juránkovy chaty pořádá v sobotu 15. září město Želená Ruda za podpory spolku Otevřená Šumava. „Bohužel nám Správou Národního parku Šumava nebyla udělena výjimka ze zákazu vstupu do Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Takže pojedeme autobusem na sedlo Scheiben, odkud půjdeme na Juránkovu chatu společně s německými kolegy. Je škoda, že na české straně se nedaří spolupráce s ochránci přírody ani natolik, aby aspoň jednou za rok povolili vstup na místa, kudy turistické stezky v minulosti vedly,“ uvedl železnorudský starosta Michal Šnebergr. Autobus odjíždí v 10:30 hodin od čerpací stanice Benzina v Železné Rudě, zpět ze sedla Scheiben je odjezd v 15 hodin. Setkání u Juránkovy chaty je ve 12:30 hodin.