„V Myslovicích se v posledních letech o pouti nic nedělo, a tak jsem přišla s nápadem, že oslovím místní občany a nashromáždíme staré obrázky Myslovic a okolí. Na moji výzvu, aby doma lidé prohrabali staré skříně, šuplíky a půdy a přinesli staré snímky, zareagovalo devět domácností. I když na výstavě máme pouze 260 fotografií, podařilo se našim občanům donést opravdové rarity,“ říká starostka obce Myslovice Věra Dvořáková.

„Asi nejstarší snímky jsou z roku 1935. Zachycují veřejné cvičení v Myslovicích, pak tu máme obrázky Národní poutě v roce 1945, vítání politických vězňů po válce. Zachyceny jsou místní stavení, občané, ale i kulturní akce. V Myslovicích působil ochotnický spolek, měli jsme tady vlastní muzikanty, pořádaly se slavné masopusty a podobně. Velká část výstavy zachycovala činnost zdejších hasičů. Jsou tam také obrázky ze zájezdů pořádaných tehdejším JZD, obrázky z poutí, kdy v obci ještě bývaly kolotoče, a podobně. Našlo se i staré album s výstavbou domů v 70. letech 20. století. Podařilo se sehnat také školní fotografie od roku 1929 do roku 2011, takže se na naší výstavě viděly všechny generace našich obyvatel. Ti staří zavzpomínali a mladí zas mohli obdivovat, jak bohatým kulturním životem se v naší obci dříve žilo,“ pokračuje starostka.

Věra Dvořáková výstavu připravovala od letošního května. S pomocí obyvatel nashromáždila fotografie, které naskenovala, upravila a připravila pro výstavku.

„Také jsem obcházela pamětníky s prosbou, aby mi řekli, kdo na některých fotografiích je a nebo, z jaké akce pocházejí. Byla to krásná práce plná vzpomínání. S pamětníky jsem pokaždé strávila několik hodin a poslouchala jsem jejich vyprávění. Nakonec se vše vydařilo a lidem se, alespoň z ohlasů, které mám, tato výstava líbila,“ dodala první dáma Myslovic.

Výstava byla doplněna i o fotografie ze současnosti, které připomínají současné dění v obci. Zaznamenány na nich jsou například rybí slavnosti, rozsvěcení vánočního stromu a mnohé další.

Součástí akce byla i výstava staré fototechniky ze soukromých sbírek obyvatel Myslovic.

„Staré fotoaparáty zapůjčil pan hostinský, nějakou techniku dodal můj můž a podobně. Chtěli jsme totiž také připomenout, jak se fotografie dříve doma také vyráběly,“ doplnila informace Dvořáková.

Pouťové veselí v Myslovicích doplnila v sobotu večer v místním hostinci U Kantů pouťová taneční zábava.