Vše je v kronikách

Historii obce, kde dnes bydlí 111 lidí, popisuje hned několik kronik. První z nich se začala psát v roce 1914. „Právě v této kronice je popsána vcelku podrobně i historie obce od roku 1379 až do konce 19. století, samozřejmě v rámci možností,“ vysvětluje Jan Dvořák, který poslední týdny pročítal tři kroniky obce psané až do roku 1983. „Nejlépe psaná je první a druhá kronika mapující roky 1914 až 1937, respektive 1925 až 1938. Veškeré záznamy v nich se týkají bezprostředně života v obci, takže se například dozvídáme, že v roce 1916, byla taková bída, že kuřáci museli kouřit bramborovou nať nebo suché listí, nebo že v roce 1924 byla provedena parcelace pozemků a budov zabraných maltézskými rytíři. Doslova je tam pak napsáno, že tím byla částečně odčiněna křivda páchaná na našem drobném lidu cizáckou šlechtou.“

Podle Jana Dvořáka třetí kronika je poplatná době, ve které byla psána. „Nejobsáhlejší kronika mapující léta 1938 až 1983 je až do začátku padesátých let ještě dobře čtivá. Pak se její obsah zužuje především na výnosy zdejšího JZD, počty dojnic v místním kravíně nebo na počet uskutečněných tanečních zábav. Velký prostor je dáván také informacím o dobývání vesmíru nebo o úmrtí prezidenta Gottwalda.“

Chtějí i hřiště

Kronika Myslovic se ale píše do dneška. Pro letošní rok se tam určitě objeví záznamy o tom, že obec pracuje s rozpočtem zhruba 850 tisíc korun a snaží se například o dotaci na přestavbu podkroví místního kulturního zařízení. „Já doufám, že dotaci ve výši 1,8 miliónu korun, se kterou nám pomáhá MAS Pošumaví, získáme. Střecha nad místním hostincem už není v úplně dobrém stavu a je zde záměr vybudovat v podkroví zázemí pro obecní úřad,“ vysvětluje starosta Zdeněk Strnad. Podle něj je kamenem úrazu takto malých obcí nízký rozpočet. „Na běžný provoz obce to samozřejmě stačí, bez problémů zajistíme chod úřadu, místní knihovny i místní sbor dobrovolných hasičů. Ještě se najdou peníze na drobné opravy, ale se spolufinancováním větších investičních akcí je problém, peníze prostě nestačí. Musíme proto hodně zvažovat, co je nejpotřebnější.“

Myslovičtí by potřebovali opravit některé komunikace, opravit a dobudovat chodníky a v příštím roce má také v plánu SÚS Klatovy rekonstruovat most na silnici druhé třídy, vedoucí z Klatov do Plánice. Na této opravě se obec bude finančně podílet. Jelikož žije v obci skoro patnáct dětí, na místě by byla i stavba hřiště. „Dětské hřiště by určitě mělo smysl, vždyť zatím poslední dítě se nám do obce narodilo před pár týdny, ale je to opět o penězích a o prioritách. Pokud bychom na hřiště dostali stoprocentní dotaci, nebyl by problém postavit ho, ale na dofinancování v tuto chvíli nemáme prostředky.“

Sloučení? To ne

Tyto problémy by možná vyřešilo sloučení s jinou obcí, například s Bolešinami, se kterými byly už jednou sloučeny v roce 1976. Na to ale Myslovičtí ani nemyslí. „Od Bolešin jsme se trhli v roce 1991, sloučení s jinou obcí by tak byl jenom krok zpátky. Raději budeme bez hřiště nebo podkrovní nástavby nad hostincem, ale budeme mít dost peněz třeba na provoz veřejného osvětlení, které jsme letos navíc rozšiřovali,“ uzavírá Strnad.