Včelaři

Základní organizace Českého svazu včelařů má 32 členů, kteří vlastní 308 včelstev. Tento stav se však stále snižuje. „Ubývá včelařů. Naše organizace stárne, ubývá sil, a tak ubývá i včelstev,“ říká předseda organizace Jan Havlíček. Před čtyřmi lety měli na Měčínsku ještě 480 včelstev.

„Během posledních let, kdy včelstva trápí různé nemoci, jsme v našem regionu přišli o 108 včelstev. Obnoveno jich bylo pouze 60,“ pokračuje ve výčtu předseda. Pod základní organizaci Měčín patří všechny spádové obce a Kbel, Mečkov, Babice, Malinec a Nová Ves.

„V samotném Měčíně máme 6 včelařů, kteří mají dohromady 33 včelstev. Nejstarším včelařem v naší organizaci je František Kouba z Babic, který se ještě ve svých 91 letech stará o sedm včelstev. Průměrný věk členů je 65 let,“ říká Jan Havlíček.

„Já sám se včelařství věnuji 31 let, kdy jsem vše převzal po otci, který se včelařství věnoval. Jako kluk jsem však o včelařství moc velký zájem eměl. Prostě jsem do toho spadnul a nakonec jsem u včel zůstal do dneška. Míval jsem dříve deset včelstev, dnes už jich mám jen pět,“ dodal Havlíček.

Myslivci

Myslivecké sdružení Měčín má 38 členů. „Honitbu máme pronajatu od Honební společnosti Měčín. Hospodaříme na 2600 ha. Věnujeme se chovu bažantů. Máme k tomuto účelu uznanou bažantnici,“ říká předseda MS Měčín Jan Kantor.

„Během roku pořádáme pravidělně hony jak na drobnou zvěř (bažanty), tak i na černou zvěř, která je u nás přemnožena. Za uplynulý myslivecký rok jsme střelili devadesát kusů černé zvěře (divoká prasata),“ pokračuje ve výčtu Kantor.“

„Za poslední dva roky se nám podařilo získat pro myslivost mladé myslivce, kteří omladili členskou základnu. Během roku se věnujeme údržbě mysliveckých zařízení (posedů, krmelců, zásypů), shánění krmení, brigádám pro zemědělské družstvo,“ doplnil informace Jan Kantor.

Zahrádkáři

Od roku 1957 působí v Měčíně také základní organizace Českého svazu zahrádkářů. „Máme 35 členů s věkovým průměrem 60 let. Nejmladšímu členovi je 43 let,“ říká předsedkyně organizace Ivana Tichá.

„Během roku se pravidelně scházíme, pořádáme různé přednášky, odborné instruktáže ale i zájezdy. Byli jsme v Litoměřicích, Českých Budějovicích a jinde. Spolupracujeme se zahrádkáři v našem okolí, a to ve Vřeskovicích, Měcholupech i Přešticích. Snažíme se spolupracovat taky s ostatními složkami ve městě a podílet se na kulturním životě města. Loni jsme úspěšně uspořádali s včelaři podzimní výstavu, svoji expozici jsme měli i na výstavě Zahrada Pošumaví v Klatovech,“ hodnotí Tichá.

„Velice si vážíme spolupráce s městským úřadem, který nám vychází vstříc a půjčuje nám na výstavy a další aktivity bezplatně prostory města. Spolupracujeme také s místní základní a mateřskou školou,“ doplnila informace předsedkyně.