Soutěž pořádá okresní myslivecký spolek Klatovy ve spolupráci s Českým svazem včelařů, Městským kulturním střediskem Klatovy a za finanční spoluúčasti města Klatovy. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnily děti z klatovských mateřských škol, konalo se v atriu KD Družba v úterý 3. června. Součástí výstavy je také malá ukázka včelařství. Soutěž má čtyři témata – výtvarné práce, fotografie, troubení mysliveckých signálů a zpěv. Pořadatelé oslovili všechny základní a mateřské školy v regionu a klatovské i sušické gymnázium. Sešlo se celkem 400 výtvarných prací (z toho 20 fotografií), vystaveno je asi 100 obrázků, vybraných pořadateli. V KD Družba se koná i soutěž ve zpěvu a soutěž v troubení mysliveckých signálů, a to v sobotu 7. června od 9 hodin, zároveň budou vyhlášeny výsledky soutěže výtvarných prací.