Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky Muzea Šumavy Sušice Zdeňky Řezníčkové pověřila rada vedením muzea od 1. prosince 2021 dlouholetého vedoucího Domu dějin Holýšovska Josefa Haise, který má manažerské zkušenosti, odbornou muzejnickou praxi a praxi v rámci projektového řízení. „Krajská organizace řeší dlouhodobě náročné úkoly – dokončuje významný investiční projekt s využitím prostředků IROP, jehož součástí má být vybudování expozice skla z významné sbírky, kterou sušické muzeum spravuje. Dále je nutno v organizaci dokončit rozsáhlou reorganizaci režimu správy sbírek. V muzeu je dlouhodobě poddimenzováno personální zajištění správy sbírek, na které se velkou měrou podílela ředitelka osobně,“ uvedla mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Dosud byla řízením muzea pověřena ekonomka organizace Martina Zabloudilová, která činí všechny nutné kroky, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení. Nadále ale zajišťuje veškerou ekonomickou agendu, svou běžnou činnost, nemůže organizaci vést dlouhodobě.