Součástí projektu je i rozsáhlá rekonstrukce depozitáře kašperskohorského muzea a vybudování výtahu v budově muzea.

V nové expozici najde místo rozsáhlá muzejní sbírka skla, kterou tvoří archeologické nálezy z lokalit šumavských skláren, unikátní soubor sklářských střihů převážně ze slavné sklárny v Klášterském Mlýně, výrobky šumavských skláren v řádu tisíců kusů, sklářské náčiní a rovněž rozsáhlý soubor šumavských podmaleb na skle. „Šumavské sklářství si novou komplexně pojatou expozici zaslouží, protože dosavadní expozice už nevyhovuje rozsahem ani koncepcí a nedokáže představit sklářskou sbírku muzea v plném rozsahu. Nová expozice představí historii a produkci nejvýznamnějších šumavských skláren i to, jak jejich činnost ovlivnila hospodářský, kulturní a duchovní život obyvatel Šumavy,“ vysvětlila ředitelka Muzea Šumavy Zdeňka Řezníčková.

Lepší dostupnost nového sklářského muzea i dalších částí stálé expozice muzea umožní osazení výtahu v budově muzea, která je se sousední budovou galerie propojena.

Nejnákladnější součástí projektu bude rekonstrukce depozitáře muzea v budově bývalé základní praktické školy v Kašperských Horách, kterou muzeum získalo převodem od Plzeňského kraje v roce 2012. Díky velkým místnostem, širokým chodbám a schodištím bývalé školy budova pro účely depozitáře vyhovuje. Je ovšem zapotřebí dodělat elektroinstalace, bezpečnostní systémy, regálový systém nebo klimatizaci pro udržení vhodné teploty a vlhkosti vzduchu pro uložení sbírek. Vznikne specializovaný depozitář pro zoologické, botanické, mineralogické a geologické sbírky včetně manipulačního prostoru na zpracování tohoto materiálu, preparátorské dílny a prostoru pro badatele.

Sklářská expozice a rekonstrukce depozitáře by měly být hotovy do konce roku 2020. Výtah už do konce dubna 2019, aby byl hotový před začátkem sezony a práce neomezily provoz muzea.

Celkové náklady podle projektu jsou 44 milionu korun. Z toho 10 % zaplatí kraj coby zřizovatel muzea, zbytek pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.