Expozice byla připravena ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a obcí Dlouhá Ves. Výstava představuje návštěvníkům interaktivní formou dovednosti, které jsou již téměř zapomenuté, zejména jak dříve lidé zacházeli s palivovým dřívím. „Na výstavě se návštěvníci seznámí s tím, jak bylo dříve palivové dříví zpracováváno, jak správně určit, kterým dřívím je nejlevnější topit či v jakých podmínkách jej správně skladovat,“ sdělil starosta Dlouhé Vsi Dušan Rovňan.

„Dospělí i děti si mohou vyzkoušet různé hry s tímto materiálem, například skládání ježka a další dovednosti. Součástí výstavy je také rozsáhlá fotogalerie zahrnující unikátní fotografie od roku 1885 do roku 2018,“ dodal Rovňan.

Ocenění dárců krve v Klatovech.
Dárci krve a plazmy převzali v refektáři v Klatovech svá ocenění

Výstava potrvá do října 2024 a Plzeňský kraj ji podpořil v rámci projektů Industriální dědictví Šumavy a Zapomenuté dovednosti.

Muzeum dřevařství v Dlouhé vsi bylo otevřeno v červnu 2021 a je součástí přeshraničního projektu Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese. V rámci něj bylo vybudováno také centrum dřevařství v Neuschönau a zřízena venkovní expozice na Modravě.