Vše zahájí česko-německá mše, kterou bude v tamním kostele sv. Mořice sloužit sušický farář Tomas van Zavrel.

„Během odpoledne otevřeme také malé mouřenecké muzeum s řadou historických fotografií a několika vzácnými exponáty, které vzniklo v prostorách sakristie a oratoře nad ní. Bude možné prohlédnout si kostel i kostnici, navštívit nové muzeum, koupit si drobné suvenýry. Při sobotní mši bude na kostele vlát nový prapor Dlouhé Vsi, jehož součástí je kopí svatého Mořice. Dlouhá Ves se tak hrdě hlásí k Mouřenci jakožto k významné a nejstarší dochované křesťanské památce na svém území," pozval za organizátory Lukáš Milota.