„Půjde o významné dopravní stavby v rámci dokončovaného obchvatu. Plánovaná je stezka pro chodce a cyklisty, a to z Horažďovického předměstí směrem na Činov, za zhruba čtyři miliony korun, dále cyklostezka Luby–Sobětice za 11,6 milionu korun. Další je v oblasti Puškinovy ulice, kde půjde o dvě části cyklostezky, které vyjdou na necelých 27 milionů korun, součástí budou i opravy vodovodů a výstavba kanalizace,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

V rámci obchvatu a cyklostezek je počítáno také s mostem pro pěší a cyklisty přes obchvat na Horažďovickém předměstí. Půjde o výstavbu nového monolitického předpjatého jednotrámového mostu o délce 40,5 m a šířce 3 m.

Most mezi Luby a Soběticemi, který se musí rozebrat.
Na obchvatu Klatov se rozebírá další most, výstavbu to ale neprodlouží

V případě cyklostezky Horažďovické předměstí – Činov půjde o obnovu historické cesty. Stezka je navržena o šířce 2,5 m a v délce 524 m. Součástí je výsadba nových stromů tvořících částečnou alej. Podél cesty budou rozmístěny lavičky pro odpočinek. Cesta bude ze štěrku.

Z asfaltobetonu bude vybudována cyklostezka Luby–Sobětice. Stavba začíná v Lubech výstavbou víceúčelové komunikace k domu čp. 169, dále pokračuje jako cyklostezka pod nově vybudovaným mostem v rámci obchvatu, podél vodoteče s výjezdem na stávající smíšenou stezku v Soběticích. Celková délka je 814 m a šířka 3 m.

Ohledně stezky pro pěší a cyklisty v Puškinově ulici půjde o dvě etapy, a to Ječná ulice – čerpací stanice (460,95 m) a Národních mučedníků – Ječná (cca 400 m).

Tragická nehoda v Lubech pod viaduktem.
Tragická nehoda vyvolala diskuze o viaduktu, řeší to i vedení města se ŘSD

Významnou stavbou bude také rekonstrukce mostu u pošty v Klatovech, který je často kritizován. „Rádi bychom ho kompletně vyměnili. Jeho současná nosnost je nízká, budoucí umožní, aby tam mohla jezdit auta různých tonáží. Tím doufáme, že se více zpřístupní oblast pošty a policie. Hotový bude letos,“ sdělil místostarosta.

Obyvatelé tak budou muset počítat v místě s dopravními omezeními. Zde se počítá s náklady 28 milionů korun.