Zhruba 35 milionů korun investuje z rozpočtu obec Modrava do přístavby obecního úřadu. Nová budova by měla plnit funkci jakéhosi „kongresového centra“, ve kterém chce obec pořádat různá zasedání, výstavy nebo kulturní akce.

„Přístavba doplní infrastrukturu, která na Modravě chybí. Jde hlavně o sál pro zájmovou činnost a víceúčelový kongresový sál pro 130 lidí. Současné prostory v budově obecního úřadu nám umožňují pořádat akce maximálně pro padesát lidí,“ vysvětlil starosta Modravy Antonín Schubert. Sály by měly v budoucnu sloužit obyvatelům i návštěvníkům Modravy. „Počítáme s tím, že by se v nich konaly různé společenské, kulturní a výchovné akce, vzhledem k poloze Modravy v srdci Šumavy zaměřené hlavně na okolní přírodu,“ doplnila místostarostka Michaela Lyer.
Součástí nové budovy, která by měla být dokončena v dubnu 2011, budou také tři byty. Stavbou bytů plní obec tzv. Program demografické stabilizace obce, který před dvěma lety schválilo zastupitelstvo a jehož cílem je zvrátit pokles počtu obyvatel.

Filipova Huť

V rámci programu zahájili Modravští také stavbu rodinného domku na Filipově Huti. „Půjde vlastně o takovou mikrofarmu, rodinný dům a hospodářskou budovu s chlévem. V majetku obce je hodně zemědělských ploch a nájemce bude obhospodařovat svěřené pozemky,“ dodal Schubert. Podle původního plánu měly na Filipově Huti vzniknout ještě dva další rodinné domy. „Plán jsme zredukovali na jeden domek, aby se zástavba nezhušťovala. Ani tak se to ovšem Správě NP Šumava nelíbí. My chceme podle obecně prospěšného demografického programu a přesně podle schváleného územního plánu budovat bytový fond, ale správa nám nyní v rámci současné studie krajinného rázu další výstavbu zakazuje. Kde je tedy ten udržitelný rozvoj, který park neustále deklaruje?“ popsal Schubert problémy obce v národním parku.