Přístavba bude plnit funkci jakéhosi „kongresového centra“, kde bude obec pořádat různá zasedání, výstavy nebo kulturní akce. Součástí přístavby budou i tři byty.


„Modrava je centrem společenského dění, nemáme ovšem místo, kde bychom mohli pořádat větší akce, například různé konference nebo výstavy. V současné době je poměrně rozšířena kongresová turistika, většina ubytovacích zařízení má pro konání větších zasedání prostory. Nám současná velikost obecního úřadu umožňuje pořádat akce pro maximálně padesát lidí. Koná se zde velké množství jednání, například v souvislosti s rozvojem Národního parku Šumava, proto chceme mít k dispozici prostory aspoň dvakrát větší,“ vysvětlil plány obce starosta Antonín Schubert.
Přístavba bude plnit i funkci kulturní. „Letos nás až překvapil obrovský zájem o výstavu loutek, pro pořádání výstav nebo dalších kulturních akcí jsou prostory úřadu opět nedostačující. Chceme, aby návštěvník viděl, že Šumava není pouze turistika, ale že Modrava dokáže žít i kulturou,“ doplnil Schubert.


Plánované tři byty v objektu zahájí Program demografické stabilizace obce, který letos schválilo zastupitelstvo. Programem stabilizace chce obec zvrátit pokles počtu obyvatel orientací územního plánování na rozvoj bytové výstavby, vybudováním veřejných sítí technické infrastruktury a rozvojem terciárního sektoru v obci (služby a obchod). Do roku 2012 plánuje Modrava postavit dvanáct nových bytových jednotek, počet obyvatel obce by se do deseti let měl zvýšit na cca 150 (k 1.1. 2008 byl počet obyvatel 52).