Zásadní věci se letos odehrály v Železné Rudě. Prvotně se tamní obyvatelé, ale i turisté, dočkali rekonstrukce části průtahu, kde bylo součástí vybudování tolik potřebných chodníků a veřejného osvětlení. Neméně důležitý krok se odehrál i v centru, kde byla po desítkách let konečně zbourána bývalá kavárna Espresso. Ta už tuto část města především hyzdila. Nyní už po ní není ani památky a v příštím roce začne na jejím místě výstavba nového moderního náměstí, které ponese jméno známého spisovatele Karla Klostermanna a naváže na již první etapu vybudovaného náměstí. Nemalou měrou k lepšímu vzhledu centra přispěla také rekonstrukce hotelu Javor, u něhož rovněž vznikl prostor, který bude navazovat na náměstí.

Do velké rekonstrukce se pustili také v Sušici, kde novou tvář získává ulice T. G. M., čili část průtahu ve směru do centra. Navazuje tak podobou na nábřeží Karla Houry. Součástí prací je kompletní obnova komunikace, chodníků, veřejného osvětlení. Hotovo by mělo být v prosinci.

Průtah se začal v letošním roce opravovat také v Horažďovicích, a to ve směru na Strakonice. Tam ale budou práce pokračovat ještě příští rok.

V Klatovech pokračují s revitalizací nejstaršího sídliště ve městě – Podhůrčí. Jelikož jde o rozlehlé místo, jsou opravy rozděleny do deseti etap. V současné době své proměny doznává hlavní průtah sídlištěm, kde jsou změny patrné na první pohled. Přibyla parkovací místa, rozšířily se chodníky, zúžily komunikace a především zde vzniká kruhový objezd, který by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti. Hotovo by mělo být v polovině listopadu.