Další úspěšný start mají za sebou mladí záchranáři Místní skupiny Klatovy Vodní záchranné služby Českého červeného kříže na pátém ročníku Grand Prix Moravie 2011 v Brně konané ve dnech 4. – 6. března 2011, která byla zároveň nominačním kolem na Mistrovství Evropy v Kodani na podzim tohoto roku.
Po pátečním vřelém přivítání, ubytování a rozlosování následovalo sobotní soutěžení v záchranářských disciplínách v jediné kategorii ročníků 1993 – 1997. Naše družstva, ve složení Vladislav Flaks, Josef Konopík a Michal Bohunek za chlapce a Iveta Voráčková, Jana Frydrychová a Diana Bauerová za děvčata, se za konkurence špičky závodníků z České republiky, reprezentace Polska a závodníků z Belgie rozhodně neztratila.

V disciplínách 100 m záchrana modelu s ploutvemi spočívající v 75 m plavání s ploutvemi a následném vytažení modelu z hloubky 1,2 m a dotažení ho do cíle, 50 m záchrana modelu bez ploutví, kdy závodník plave 25 m a následně vytahuje z hloubky 1,2 m model a táhne ho do cíle, 100 m záchranný polohový závod sestávající z 50 m plavání bez ploutví a následného zanoření (bez přestávky na nádech) a plavání 17,5 m pod vodou s vytažením modelu a dotažením ho do konce tratě, kdy lze konstatovat, že tato disciplína byla velmi náročná zejména co do dechové kondice. Všechny tyto fyzicky velmi náročné disciplíny, kdy pouze pro připomenutí uvádím, že naplněný model má cca 60 kg, absolvovali naši závodníci s velmi dobrými výsledky, kdy se celkově umisťovali okolo 10. až 20. místa z celkově vždy okolo 40 startujících v disciplíně.

Po těchto disciplínách přišla na řadu disciplína záchrana tonoucího pomocí lana, kterou si naši borci vyzkoušeli závodně poprvé, následovala disciplína 100 m superzáchranář, kde závodníci plavali bez ploutví 25 m, následně vyzvedli z hloubky 1,2 m model a plavali dalších 25 m s modelem, kdy ho po dosažení stěny pustili, brali a nasazovali si ploutve a záchranný pás, se kterým plavali pro vznášející se model na druhé straně bazénu, kde jej zapnuli do záchranného pásu a plavali s ním do cíle. I zde naši závodníci v obrovské konkurenci uspěli a skvěle reprezentovali Místní skupinu Klatovy. Následovaly štafety, které našim závodníkům bohužel nepřinesl medaili, i když po ní výrazně sahali. Zahajovala štafeta 4x25 m záchrana modelu muži, kdy se naši chlapci umístili na pěkném 7. místě, ale dívkám, doplněným o Barboru Struhalovou z Místní skupiny Krnov, unikla bronzová medaile o necelých 5 sekund a skončili na 4. místě. Následovala štafeta 4x25 m se záchranným pásem, kde si naši chlapci vybojovali 6. místo a dívky na 5. místě dělilo necelých 2,5 sekundy od bronzové medaile.

Ovšem velký den pro naše čtyřčlenné družstvo ve složení Vladislav Flaks, Josef Konopík, Michal Bohunek a Jana Frydrychová, kdy již bylo možné kombinovat chlapce i dívky, byla neděle, kdy byl start poslední, prestižní a zároveň pro naše družstvo premiérové disciplíny Soutěž ve schopnosti reagovat při simulované krizové situaci – Simulated Emergency Response Competition – zkráceně SERC. Již podle názvu měla družstva reagovat na neznámou krizovou situaci, jejíž velmi hrubý popis získali závodníci cca 2 až 3 minuty před startem družstva v disciplíně a kterou letos byla havárie nákladního vozidla do vody, kdy v kabině vozidla byli uvězněni pasažéři včetně kojence, v okolí vozidla byly osoby v bezvědomí nebo i se zraněními neslučitelnými se životem a na břehu byl figurant představující chodce ve velkém stresu, kdy mu mělo vozidlo srazit spoluchodce.

Po nástupu družstva z uzavřené izolované místnosti bylo jasné, že se k situaci dokáže celé družstvo při svém prvním startu v této disciplíně postavit jako družstvo zkušených profesionálů. Okamžitá reakce na chodce, zhodnocení situace, skok do vody a následná záchrana tonoucích včetně kojence a jeho resuscitace bylo důležité kriterium pro splnění úkolu. I hlavním rozhodčím této disciplíny bylo konstatováno, že resuscitace kojence, výrazně odlišná od resuscitace dospělých, byla provedena velmi dobře, nehledě na to, že bylo prvním družstvem z celkově pěti, které tuto resuscitaci kojence provedlo. Dalších 17 družstev se k tomuto kroku nedostalo. To vše ovlivnilo umístění družstva Místní skupiny Klatovy na výborném 7. místě z 22 skupin, kdy mnozí účastníci z ostatních družstev již měli s touto disciplínou bohaté zkušenosti.

Závěrem lze hodnotit vystoupení všech šesti reprezentantů Místní skupiny Klatovy jako velmi důstojné a rozhodně nedopustili, aby jejich jména zanikla v záplavě zvučných jmen závodníků, kteří se účastnili na Grand Prix Moravie opakovaně. Také stojí za zmínku ocenění organizace celého projektu, které zastřešoval ředitel Grand Prix Moravie Pavel Plavina a který nás již pozval na příští ročník. Nezbývá, než se připravovat na další závod v Neratovicích, který se bude konat první sobotu v dubnu, kde bude možné opět prezentovat to, co naši borci umí, a věřím, že dojde i k důstojné reprezentaci Místní skupiny Klatovy.

Petr Frydrych, trenér