Akce s názvem „Zlatá udice" byla určena především dětem, které se tam sešly, aby si zasoutěžily v několika rybářských disciplínách. Soutěž se skládala ze dvou částí – první, praktická, se týkala rybolovu v lomečku, druhou tvořila teoretická část, kdy děti odpovídaly na otázky z oblasti rybolovu.

„Zlatá udice se skládá z několika disciplín. Na prvním místě lze jmenovat statický rybolov, dále z technických disciplín je to házení zátěže na terče a soutěž v nadhozu do dálky. Poté následují otázky z oblasti teorie. Součet bodů ze všech disciplín určuje vítěze. Účastní se děti, jež navštěvují dům dětí a mládeže v Klatovech. Kandidátů na vítězství je plno, protože zúčastněné děti teprve začínají a nabírají první zkušenosti. Každá chycená ryba se počítá," vysvětlil organizátor akce Ivan Lederer.

Na setkání mladých rybářů se sešlo celkem osm dětí, většinou šlo o chlapce. „Přišel jsem nejen soutěžit, ale také proto, abych si tady nachytal nějaké ryby. Doufám, že se mi zadaří, chtěl bych nad ostatními vyhrát, ale ryby zatím neberou. Moc jsem se na akci těšil. Přál bych si ulovit alespoň dvaapadesát centimetrů dlouhého kapra, nevadil by mi ale ani úlovek v podobě štiky či okouna," řekl účastník soutěže Pavel Potužník.

Na první příčku nakonec mezi osmi soutěžícími chlapci dosáhl Daniel Baierl. Druhou příčku obsadil Petr Synak, na třetím místě skončil Matyáš Pyszko.