Mnozí mladí lidé nemají chuť pracovat. Nejen, že jsou raději hlášeni na úřadech práce, ale nemají zájem se zúčastňovat ani projektů, které by jim zlepšily znalosti a dovednosti. Jedním takovým je projekt Začni znovu, který je určen pro nízkokvalifikované osoby z evidence úřadu práce, čili pro osoby s maximálně dosaženým základním vzděláním či s trvale ztracenou nebo na současném trhu práce již dále nevyužitelnou kvalifikací.

„Ve třetím turnusu vstoupilo do projektu deset uchazečů, kteří splňovali podmínky, které požaduje úřad práce. Většinou šlo o mladé lidi s rokem narození 1987 – 1994. Všichni se účastnili motivačního kurzu, kde se seznámili se základními věcmi, a pak následovala výuka na počítačích, které se zúčastnili téměř všichni, protože tohle téma je zajímá. Narazili jsme na jeden problém, a to ten, že oni si myslí, že na počítačích umějí, ale jen tím stylem, že se pohybují na facebooku a podobných portálech, ale klasické věci, jako je práce v excelu, ve wordu a podobně jim nic neříká. Už v těchto kurzech jsme začali mít problém s docházkou. Jakmile je v tomto projektu absence větší než 20 procent, tak je s účastníky ukončena spolupráce,“ informoval Josef Brei, který má na starost tento projekt v Klatovech.

Více si přečtete v úterním Klatovském deníku