Na slavnostní akt, kdy nové občánky Klatov vítal místostarosta Martin Kříž, bylo pozváno 17 dětí se svými rodiči, na radnici se jich dostavilo 11, z toho bylo sedm děvčat.

Příští vítání občánků se uskuteční 22. května.