Namísto zelené louky, na níž bylo možné pozorovat čápy, volavky a další ptactvo, hromada stavební suti zarůstající křovím. Tak to už více než sedm let vypadá na samém okraji Kašovic. Plochu nechal zavézt Václav Matějíček, který v obci bydlí a podniká, stavební sutí za účelem výstavby autodílny spojené s malým autosalonem.

I když ze stavby nakonec sešlo, navezený materiál na louce zůstal a mění se v nevzhlednou skládku. K odklizení se Václav Matějíček nemá, a to i přesto, že mu to k termínu do 1. dubna 2002 nařídil později zrušený Okresní úřad v Klatovech. „Skládky si nikdo nevšímá už několik let,“ potvrdila Deníku Stanislava Heberleinová, která bydlí přímo proti louce se skládkou.

Zainteresované instituce počínaje obecním úřadem v Hrádku, pod který Kašovice spadají, přes odbory životního prostředí a výstavby a územního plánování na radnici v Sušici až po Českou inspekci životního prostředí v Plzni nebo dnes už bývalý Okresní úřad v Klatovech o problému vědí, nicméně už několik let nedokázala žádná z nich zjednat nápravu.

Obec Hrádek nechce do záležitosti nijak zasahovat. „Obec byla pouze účastníkem řízení,“ potvrdil Deníku starosta Hrádku Josef Kutil. O problému nechtěl podrobněji hovořit a odkázal nás na odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sušici. „Ano, o případu vím, byl řešen ještě za mého předchůdce. Ani s odstupem několika let jsme jej ale neodložili a pracujeme na jeho vyřízení,“ řekl vedoucí jmenovaného odboru Milan Mazanec. Ten nám také přislíbil, že prověří, v jaké fázi je odstraňování skládky.

Na louce chtěl Václav Matějíček rozjet své podnikání, a tak ji začal zavážet. Na prostranství se začaly kupit cihly, malta, kámen, zbytky dlažeb údajně pocházející z demolice bývalého hotelu Koruna v Sušici. Jeho podnikatelské záměry zaštítila následně zpracovaná urbanistická studie, která počítala s přeložkou hlavního silničního tahu kolem Kašovic. V koridoru mezi novou a současnou silnicí se počítalo s malou průmyslovou zónou. Právě v této části chtěl Václav Matějíček podnikat.

Česká inspekce životního prostředí v Plzni označila stížnost manželů Heberleinových za neoprávněnou, prý je vše roztříděno jako stavební materiál. Pracovníci bývalého Okresního úřadu v Klatovech ale byli jiného názoru a rozhodli, že navezený materiál se musí do 1. dubna 2002 odstranit. Václav Matějíček tehdy slíbil, že tak učiní, pokud zde opravdu autodílnu stavět nebude.

Jenže nevzhledná skládka je na místě i dnes. „Nechápu, proč se o to zajímáte. Já si všechna nařízení z úřadů plním,“ ohradil se Václav Matějíček a odmítl se dál o věci bavit poté, co jej Deník osobně navštívil v jeho autodílně.

Měly by úřady postupovat razantněji proti podobným prohřeškům? Napište do diskuze.