„Panu ministrovi jsme ukázali nově vybudované pracoviště kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrofotometrie, což je nová velmi citlivá a velmi přesná technologie, která se využívá na měření celé řady léků, steroidních hormonů, mimo jiné například vitamínu D, což je právě náš záměr. Je to ale metoda, která umí měřit celou řadu dalších látek a patří mezi nejpřesnější v tuto chvíli. Proto jsme se domluvili i na spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni a zakládáme společně pracoviště, na kterém budeme provádět nejen standardní měření, ale některá výzkumná měření s ústavem farmakologie a toxikologie,“ řekl primář laboratoří Klatovské nemocnice Richard Pikner, který veškeré přístroje ministrovi představil.

Ministr byl z vybavení laboratoří v Klatovské nemocnici nadšen.

Na atrakcích, které provozuje Vlastimil Lagron z Klatov, se povozili nejen návštěvníci Chodských slavností, ale i poutě v Klatovech.
Slavnosti se vydařily, chválí Lagron, který na ně jezdí s atrakcemi desítky let

Společně zavítali také na radiologické pracoviště. Během návštěvy se ministr od vedení či vedoucích pracovníků nemocnice dozvěděl, jaké má nemocnice plány. Mezi ně patří výstavba nového křídla monobloku, s níž souvisí i vybudování moderního pracoviště urgentního příjmu přímo v monobloku. „V plánu je i v budoucnu zavedení iktového centra, což jsou věci, které závisí na spolupráci ministerstva a některých jeho souhlasech, takže jsme rádi, že jsme vize mohli představit. Jsme také rádi, že jsme ukázali, že i v okresní v nemocnici mohou být dlouhodobé vize, které přesahují rámec standardu,“ dodal Pikner.

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Setkání s ministrem zdravotnictví využili i radní Plzeňského kraje a místostarosta Klatov Pavel Strolený a jeho kolegové k nadnesení dotazu týkajícího se letecké záchranné služby kolem níž koluje nyní mnoho různorodých informací. „Probírali jsme problematiku letecké záchranné služby, která nyní eskaluje. Vznikly debaty, že by měla být v Plzeňském kraji výrazně snížena kvalita letecké záchranné služby tím, že by měla skončit v Líních, měla být přesunuta někam jinam. Dokonce se mluvilo i o Karlových Varech. Resumé z rozhovoru s ministrem je, že pokud dojde k přesunu letecké záchranné služby z Líní, tak to bude řešeno v rámci Plzeňského kraje a pokud by vznikla další letecká záchranná služba na území Karlovarského kraje, tak by to bylo bez vlivu na kraj Plzeňský, což je pro nás důležitá informace,“ řekl Deníku Strolený.

Oslavy v Němčicích.
Němčice oslavily 1030 let, zpřístupněna byla věž a vše zakončila světelná show

Mělo by to být skutečně tak, že by letecká záchranná služba měla létat stejně kvalitně, včetně nočního provozu. „Problém je s tím, že smlouva, která je platná pro leteckou záchrannou službu zajišťovanou armádou v Plzeňském kraji, platí do roku 2028. Létají na poměrně zastaralých strojích, které jsou těžké, pro dva piloty, takže pokud se budou vytvářet heliporty na nemocnicích či blízko nemocnic, tak musí být s odpovídající tonáží. Cílem tedy je, aby kolem roku 2026, kdy může již reálně končit životnost těchto strojů, byly vybrány stroje nové a byla podepsána smlouva buď s Armádou ČR nebo s jiným subjektem, který by byl schopný službu zajistit ve stejném rozsahu a provozu. Podstatné pro nás nyní je, že není pravda, že by se služba měla přesouvat do Karlovarského kraje,“ uzavřel Strolený.

Ministr Válek v Plzeňském kraji navštívil Hospic svatého Lazara, následně Městskou nemocnici v Plzni – PRIVAMED a.s. a svoji cestu zakončil v Klatovech. „Zpětná vazba z krajů je pro mě jako ministra velmi zásadní. Díky ní získávám informace od lékařů a pacientů přímo na místě. Jednání s vedením Hospicu svatého Lazara i obou nemocnic bylo velmi konstruktivní, otevřené a z Plzeňského kraje se vracím s řadou podnětů. Městská nemocnice v Plzni i Klatovská nemocnice jsou důležitou součástí zdravotní péče v Plzeňském kraji. Rád bych také ocenil spolupráci Klatovské nemocnice a Lékařské fakulty UK v Plzni, ze které těží obě strany,“ okomentoval návštěvu ministr Válek.