Ve čtvrtek odpoledne jednal v Kašperských Horách ministr životního prostředí Martin Bursík spolu s ředitelem správy NP Šumava Františkem Krejčím se starosty šumavských obcí.


Ministr přislíbil starostům další jednání o projektech, na kterých by obce mohly spolupracovat z národním parkem. „Dohodli jsme se na pokračování dialogu. nabídli jsme starostům jednání přímo na území jednotlivých obcí. Jsme připraveni, na úrovni ředitele parku, navštívit každou jednotlivou obec a chceme řešit jejich individuální problémy. Tuto etapu jsme začali dneškem a ádi bychom ji dokončili do konce ledna.Pak uvidíme, která témata obce spojují a kde lze připravit projekty, na které bychom čerpali prostředky z Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl Bursík.