miloval ŠumavuByl to muž, který celý svůj život zasvětil zkoumání a objevování historie našeho regionu. Své cenné poznatky rád předával dál prostřednictvím velkého množství článků, ale i v několika desítkách knih i obecních kronikách, které psal.

Milan Pokorný se narodil v roce 1942 v Sušici. Po absolvování střední pedagogické školy studoval na Pedagogické fakultě v Plzni obor český jazyk – dějepis. Až do svého odchodu do penze se věnoval učitelskému povolání. Jako pedagog působil na školách v Kašperských Horách, Dlouhé Vsi, Rabí či v Petrovicích. Nějakou dobu byl také vychovatelem v Dětském domově v Kašperských Horách a ve Středním odborném učilišti stavebním v Sušici. Sedm let pracoval také jako ředitel Městského kulturního střediska v Sušici.

Ke svému psaní i poznávání historie přistupoval vždy s humorem a nadhledem.

V Klatovském deníku a Týdeníku Klatovska uveřejnil jakožto náš spolupracovník stovky článků a studií. Stál také u zrodu mnohých akcí a podílel se i na záchraně a obnově historických památek.

Celá naše redakce na Milana Pokorného stále vzpomíná.