Při jejich sestavování mělo město Klatovy spolu s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň oproti minulým létům mnohem lepší pozici, protože jízdní řády vlaků ČD, které jsou v platnosti též od 11. prosince 2011 byly pozměněny pouze ojediněle.

Tím pádem zůstaly téměř beze změn i spoje MHD. Pouze dva spoje byly přizpůsobeny spojům vlaků. Jde o spoje č. 15 (zpoždění odjezdu z vlakového nádraží o pět minut na 7.20 hodin) a č. 12 (odjezd z Lub v 7.40 hodin).

Autobusové linky zůstávají beze změny, to znamená, že budou jezdit ve stejných trasách. Spoje č. 3, 6, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 24 a 25 budou i nadále jezdit až do zastávky Plánická, u kruhového objezdu. Na této lince je do 31. prosince 2011 zkušební provoz obsluhy MHD v Procházkově ulici a sídlišti Domažlické Předměstí. Během měsíce ledna 2012 bude provedeno k vyhodnocení zkušebního provozu Radou města Klatov, která rozhodne o dalším provozu.

„Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od vlaků do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží. Pro rok 2012 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku ve výši cca 3,1 milionu korun. Dopravce ovšem požaduje větší částku, a proto se během měsíce ledna uskuteční další jednání. Navíc zaplatí město příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši 687 tisíc korun. I přesto ale zůstanou stejné ceny jízdného,“ informoval vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu Klatovy František Kocfelda.

Nové jízdní řády MHD jsou schváleny s platností do 8. prosince 2012. Jízdní řády jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou k dispozici za symbolický poplatek pro cestující na požádání v budově autobusového nádraží a také jsou umístěny na internetových stránkách města Klatov. Informaci o jízdních řádech MHD podají i v informačním středisku MěÚ Klatovy.