Z Domažlického předměstí pojede MHD ve směru z nádraží na náměstí v 7.24, v 9.52 a ve 14.02 hodin a ve směru od náměstí na nádraží v 10.33 a v 15.26 hodin.

Podobné to bude i v sídlišti Na Rozvoji. Autobusy tam projedou Procházkovou ulicí ve směru od Plánické ulice přes Gorkého ulici na Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňskou ulicí přes okružní křižovatku Tyršovou, Domažlickou a dále po současné trase. Jde o spoje v 6, v 8.26, v 14.28, v 15.57 a v 16.42 hodin.

Zastávka je umístěna zhruba v jedné třetině Procházkovy ulice ve směru od Plánické vpravo. Cestujícím do Procházkovy ulice bude zajištěna takzvaná tarifní návaznost jízdenek, to znamená, že jízdenky zakoupené do Plánické ulice, budou platit až do ulice Procházkovy.

„Zkušební provoz byl radou města prodloužen do 30. června a to pouze v pracovní dny. Byly vybrány spoje MHD, které nemají přímou časovou návaznost na vlaky. Na zastávkách jsou umístěny provizorní označníky. Začátkem měsíce července bude provedeno vyhodnocení a rada města rozhodne o tom, zda bude provoz pokračovat i nadále. V tom případě by byly provedeny stavební úpravy včetně osazení dopravního značení zastávek,“ informoval vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu Klatovy František Kocfelda.