Město Klatovy jako obec s rozšířenou působností bude žádat o finance na technologické vybavení vlastního úřadu i pro úřady spádových obcí. Klatovy stejně jako jiné obce v České republice tak pokračují v procesu elektronizace veřejné správy neboli e-Governmentu.

Klatovské zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání rozpočtové opatření pro vybudování technologického centra. „Plzeňský kraj po vzoru kraje Vysočina chce vytvořit tuto metropolitní síť také v Klatovech a umožnit i menším obcím, aby se na ni napojily a mohly plnit úkony, které s elektronickou správou souvisí,“ uvedl na zasedání zastupitelstva klatovský starosta Rudolf Salvetr. Na projektu se z 15 % budou podílet obce a z 85 % Evropský fond regionálního rozvoje.

„Jde o rozšíření stávajícího systému. Technologické centrum bude v prostorách klatovského městského úřadu, kde mimo jiné vybudujeme datové úložiště,“ informuje vedoucí odboru vnitřních věcí Milan Jarošík.

Jednou z částí projektu je pořízení spisových služeb. Klatovy už spisovou službu mají, ale budou ji dále vylepšovat. V projektu technologického centra se počítá i s pořízením spisových služeb pro spádové obce. „Důvodem, proč chceme, aby naše centrum bylo zbudováno, je pomoc obcím v našem území. Je jich celkem 44 i s námi. Z této dotace můžeme malým obcím pořídit spisové služby, neuzavřené spisy budou moci ukládat na našem datovém úložišti, kromě toho jim chceme vyjít vstříc, pomůžeme jim například s instalací, s řešením problémů, malé obce většinou na to nemají své lidi. Už teď se na nás obce se svými problémy obrací,“ řekl vedoucí odboru. O zřízení svého technologického centra má zájem i Plzeňský kraj. Klatovy budou tohoto úložiště také využívat.

V klatovském technologickém centru se budou se ukládat neuzavřené spisy spádových obcí. V okamžiku, kdy se spis uzavře, přesune se do datového úložistě technologického centra na krajském úřadě. „Nyní se bude zpracovávat studie proveditelnosti, ta je součástí žádosti o tento projekt. S projektem technologického centra začneme letos a bude snaha tento projekt do konce roku dokončit,“ dodává Jarošík.

O vyjádření k technologickému centru jsme žádali i spádové obce, které se na projektu také budou podílet. „Připojili jsme se k tomuto projektu, snáze nám umožní zvládnout elektronizaci veřejné správy. Město Švihov stejně jako další obce má své pracoviště Czech POINT, provozuje datové schránky. Trendu elektronizace se nebráníme, vítáme ho,“ uvedl tajemník města Švihov Zdeněk Urbánek. „Určitě nám zřízení technologického centra pomůže, je potřebné jako zázemí pro datové schránky apod. Spolupráce s městem Klatovy, které plní úlohu obce s rozšířenou působností, je na dobré úrovni,“ dodává zavlekovský starosta Vladislav Vaňourek.