„Během minulého roku nám byl prezentován návrh společnosti Agel týkající se pronájmu nemocnice. Není to o tom, že bychom se chtěli nemocnice zbavit, ale řešíme, co s ní do budoucna, i když si nyní vede velice dobře. Partnerem nemocnice je jen město, pomoc od Plzeňského kraje, která nám byla slibována, nepřišla. Problémem může být i personální obsazení, jelikož hodně lékařů je v předdůchodovém věku," vysvětlil důvody jednání o záměru starosta Sušice Petr Mottl.

Na zastupitelstvu bylo jednou jeho členkou Milenou Stárkovou navrhnuto také referendum. „Nemocnice hospodaří dobře. Není vhodná doba ji pronajímat. Nikdy jsme se neptali občanů, co oni by chtěli. Nastala doba, abychom se lidí zeptali. Navrhuji tedy konání veřejného referenda, aby se lidé mohli vyjádřit k tomuto záměru," uvedla Stárková.

Na to reagovala místostarostka Sušice Věra Marešová slovy: „Nedovedu si představit, jak by laická společnost rozhodovala o pronajímání nemocnice." Referendum schváleno nebylo.

K tématu změny nájemce nemocnice promluvila další ze zastupitelek Jiřina Rippelová. „Chápu město, že myslí na budoucnost nemocnice, i lékaře, kteří nemají jistotu. Neměli bychom se k nemocnici chovat macešsky. Jsem pro, abychom jí dali jistotu. Hloubá ve mně však otázka personální, lékaři stárnou a za dva až tři roky odejdou. Neumím si představit, jak by se novému nájemci podařilo si sem lékaře přivést," řekla na zastupitelstvu Rippelová.

Slovo si vzal i ředitel Nemocnice Sušice Jiří Šedivý. „Zastupitelé, uvědomte si, že leží na stole téma, které tady léta nebylo. Pacienti jsou klienti našeho regionu. Každé zpochybnění může být bráno negativně a snížit poptávku. Pro mě je zásadní, že ať se tady objeví jakýkoliv subjekt, aby se právně ošetřilo, že svým závazkům dostojí," sdělil Šedivý.

Proti pronájmu nemocnice byl i František Musil, člen správní rady sušické nemocnice. „Není důvod pronajímat nemocnici. Personální věci jsou v moci ředitele, a ne nějaké komise," podotkl Musil.

Ne všichni však byli proti tomu, aby se záměr změny nájemce schválil. „Myslím si, že bychom tento záměr měli schválit. Zjistíme tak, jak na tom naše nemocnice je, jak si stojí, jaký by o ni byl zájem. Neříkám však, že bych pak zvedl ruku pro, aby byla pronajata někomu jinému," navrhl zastupitel Tomáš Zelený.

Ať už měli zastupitelé jakýkoliv názor, tak záměr dále neprošel. Pro hlasovalo devět z nich, proti osm a tři se zdrželi.

Ani kdyby byl záměr schválen, neměl by Agel vyhráno. Vyhlašovalo by se výběrové řízení.