V Horažďovicích by si občané i představitelé města přáli rekonstrukci Mírového náměstí v centru města. To hyzdí už čtyřicet let starý beton, asfalt, obrubníky a velké množství aut.

„S přípravami rekonstrukce náměstí přišlo již bývalé vedení města. Netušilo však, že připravit projekt, který by veřejnost přijala bez připomínek nebude vůbec jednoduché. Špatná informovanost a komunikace mezi radnicí a veřejností prodloužily jednání a úpravy projektu tak, že dosud nebylo možné žádost o dotaci podat,“ říká současný starosta města Horažďovic Karel Zrůbek.

Nové vedení Horažďovic proto připravuje novou žádost o dotaci z Regionálního operačního programu, která bude podána v nejbližších dnech.
„Co bude následovat, nedokáže nikdo z nás odhadnout. Fondy, ze kterých chceme peníze čerpat, se tenčí a žadatelů z Plzeňského a Jihočeského kraje je mnoho. Je tedy otázka, jak komise bude soutěž vyhodnocovat,“ pokračuje Zrůbek.

Horažďovické náměstí bylo vždy v historii místem, kde se setkávali lidé a kde pulzoval život města. Tento stav by radnice chtěla obnovit. V chystaném záměru se plánuje omezení parkovacích ploch a úprava zeleně.

„Platí to, že z náměstí chceme mít klidovou část určenou pro odpočinek i relaxaci. Líbily by se i promenády podél obchodů s přirozeným stínem, předzahrádkami a lavičkami. Měl by tu být ale i prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí a nebo trhů,“ dodává Zrůbek.

Horažďovičtí by při rekonstrukci náměstí chtěli opravit i kanalizaci, kanalizační šachty, vodovodní řady a přípojky. Položit by se měly nové kabely na veřejné osvětlení a podobně.

Pokud se nám nepodaří získat potřebné finanční prostředky, zvážíme, zda se do rekonstrukce pouštět. Město samotné totiž potřebné peníze na realizaci celého projektu nemá,“ doplnil informace místostarosta Jan Buriánek.

Rekonstrukci náměstí může kromě nedostatku peněz oddálit a nebo výrazně zkomplikovat i archeologický průzkum náměstí. Poblíž kostela býval totiž v minulosti hřbitov a tak se tam dají předpokládat i archeologické nálezy.

„Návrhy a veřejná projednávání plánu rekonstrukce náměstí sleduji od samého začátku. Mě se myšlenka náměstí s promenádami kolem obchodů i úpravy zeleně líbí a podle mého názoru by byla veliká škoda, kdyby se nepodařilo peníze sehnat,“ říká horažďovický občan Karel Lukeš st.. Rekonstrukci vítá také Erika Járová z Hotelu Zlatý jelen přímo na náměstí v Horažďovicích. „Určitě jsem pro rekonstrukci náměstí. Bude to tady nové a možná to sem přiláká více lidí i turistů. Náměstí si rekonstrukci už opravdu zaslouží,“ dodala.