Sportovní, kulturní i zájmové organizace v Nýrsku budou moci požádat město o dotaci, město nabídne také půjčky z fondu rozvoje bydlení. Vyhlášení výběrového řízení na příjemce dotace v oblasti sportu, kultury a zájmových organizací na rok 2011 je na programu veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 14. března od 16 hodin v sále Městské knihovny Nýrsko.

„Letos se možnost dotace týká poprvé i zájmových sdružení. Máme za to, že je zapotřebí, pokud je to v možnostech města, veškeré spolky, které vykonávají pravidelnou činnost, finančně podpořit. Zejména v oblasti investičních akcí. Mám předběžné signály, že třeba zahrádkáři by chtěli koupit nový lis na ovoce, což je investice zhruba sto třiceti tisíc, nebo svaz chovatelů chce postavit novou halu na pořádání pravidelných výstav, takže bychom je finančně podpořili. Počítáme s tím, že v letošním roce na tyto činnosti včetně kulturních a sportovních rozdělíme zhruba jeden milion korun. Nejsou v tom zahrnuti hasiči, jejichž podpora je započítána přímo v rozpočtu města,“ vysvětlil starosta Nýrska Miloslav Rubáš.

Výsledky výběrového řízení pak budou vyhlášeny na dalším zasedání zastupitelstva. „Podmínkou pro získání dotace je smysluplný záměr, doložení rozpočtů organizace z minulých let a ti, kteří už dotace od města čerpali, musí mít samozřejmě v pořádku vyúčtování dotací,“ informoval Rubáš.

Na programu pondělního zasedání je i vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení. „Tady má město k dispozici zhruba půl milionu korun. Je možné získat půjčku například na rekonstrukci koupelny, zateplení budov nebo výměnu střešní krytiny. Cílem zastupitelstva je uvolnit peníze nejdéle do pololetí, aby občané mohli uskutečnit plánované akce ve druhé polovině letošního roku,“ upřesnil starosta.