Patronem města Klatovy nebude prohlášen svatý Oenestin, jehož ostatky jsou uloženy v klatovském jezuitském kostele. Rozhodli o tom zastupitelé na úterním zasedání.

„Je to pro mě zarážející. Symbolické prohlášení mučedníka Oenestina patronem města ve výročním roce Klatov, tedy procesu, který byl započat před více než dvěma sty padesáti lety, se mohlo stát zcela jedinečným činem, který by dokladoval úctu, kterou v Klatovech k vlastní historii chováme. Čin, který nic nestojí, nemůže nijak uškodit a může jen městu přinést. Přesto zastupitelé tuto žádost neschválili,“ podivil se jeden z iniciátorů výzvy sochař Václav Fiala.

Zastupitelé byli v názoru na tento akt rozpolceni. Deset hlasovalo pro a deset se zdrželo hlasování. „To mě zaráží. Nikdo totiž nebyl proti. Deset zastupitelů se alibisticky zdrželo hlasování a jeden při hlasování musel zrovna kamsi odejít. Dalších šest zastupitelů na zasedání chybělo. Takový způsob rozhodování mě naplňuje velikou skepsí,“ dodal Fiala.

„Osobně mě to mrzí. Vnímal jsem prohlášení jako pomoc jezuitskému kostelu a vhodné spojení s opravami. Tento akt by připomněl i události spojené se sv. Oenestinem v klatovské historii,“ uvedl starosta Rudolf Salvetr.

Hlasování se zdržela například klatovská místostarostka Věra Tomaierová. „Jsem přesvědčena, že vyhlášení patrona je dobrá věc. Myslím si ale, že v současné době je to předčasné. Nejdřív by se měl opravit jezuitský kostel, až poté, jako třešnička na dortu, by měl být prohlášen sv. Oenestin, jehož ostatky jsou v něm uloženy, patronem města. Neznamená to tedy, že jej jako patrona města odmítám,“ zdůvodnila svůj postoj klatovská místostarostka Věra Tomaierová.

Dopis s výzvou známých klatovských občanů, ve kterém bylo o prohlášení Oenestina požádáno, předal v červnu klatovskému starostovi Rudolfu Salvetrovi klatovský vikář Antonín Bachan. „Byla to šance oživit duchovní věci i ukázat Klatovanům a turistům, že v Klatovech je tak vzácná relikvie. To je téměř zapomenuto. Oslavy 750 let by byly vhodnou příležitostí, navíc by se v rámci nich stala událost, která by měla trvalou hodnotu,“ sdělil Bachan. „Pokusíme se o prohlášení patronem města v budoucnosti při nějaké vhodné příležitosti. Když iniciativa občanů města vzešla, tak jsem ji podpořil a budu podporovat i dál,“ dodal Bachan.

„Myslím, že prohlášení svatého Oenestina patronem města by byla dobrá věc. Nevadí mi ale, že se tak nestalo. Jeho ostatky v kostele zůstanou a uctívat ho budeme i dále,“ sdělila Emílie Kopecká z Klatov.

Patrony města v klatovském okrese mají Horažďovice, a to sv. Jana Křtitele a od roku 1997 sv. Gorazda. Své patrony má i český národ, mezi ně patří například sv. Václav, sv. Vojtěch a sv. Jan Nepomucký, jejichž ostatky jsou uloženy v pražské katedrále sv. Víta.