ŠVaK a. s. zajišťuje provoz a servis vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, provádí projekty, dodávky a realizace vodohospodářských staveb. V oblasti Plzeňského kraje působí od 1. ledna 1995. Jeho akcionáři dosud byly inženýrsko-dodavatelská firma K&K TECHNOLOGY a. s. a město Klatovy.

„Město má v této chvíli 40 % akcií společnosti ŠVaK a. s. Nyní kupuje od společnosti K&K zbylých 60 %. Bude tedy stoprocentním vlastníkem této společnosti, a bude tak mít stoprocentní kontrolu nad vodou v Klatovech. Dlouhodobě investujeme do vodohospodářské infrastruktury a snažíme se o to, aby cena vody byla v Klatovech přiměřená a rozumná. Stoprocentní vlastnická kontrola nám v tomto úsilí pomůže,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Ilustrační foto.
Hádka v Klatovech skončila střelbou. Pachateli hrozí vězení

„Osobně považuji tento krok za správný. Došlo k určitým potížím, kdy nebylo uhrazené pachtovné v loňském roce, a tak začalo neprodleně jednání s firmou ŠVaK, aby nám akcie K&K odprodali a my jsme si udrželi jednoznačně ve vodě kontrolu,“ řekl starosta Rudolf Salvetr.

Prodejní cena akcií je 88,3 milionu korun, ovšem pohledávky tuto cenu převyšují. „Vzhledem k tomu, že existuje pohledávka ŠVaK ke K&K, která nám prodává akcie, tak odkupujeme pohledávku od ŠVaK v té samé výši, jako je kupní cena, a zúčtování kupní ceny bude proti té pohledávce. Nad rámec, což je částka zhruba devět milionů korun, tak K&K nabízí budovu v rámci areálu, jejímž vlastníkem se stane ŠVaK,“ vysvětlil Chroust.

Šumavské vodovody a kanalizace a. s. v Klatovech.Šumavské vodovody a kanalizace a. s. v Klatovech.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Dle jeho slov nebude mít z hlediska provozu a obyvatel jako zákazníků ŠVaKu změna vlastnické struktury žádný negativní dopad. „Naopak, město bude nadále usilovat o efektivní řízení společnosti a o kvalitní a plnohodnotnou službu, jako tomu bylo ve spolupráci doposud. Změna vlastnické struktury se nedotkne ani zaměstnanců, ti samozřejmě zůstávají zaměstnanci své společnosti - čili ŠVaKu,“ dodal místostarosta.

Most u pošty v Klatovech.
Most u pošty čeká rekonstrukce, město chystá výstavbu i několika cyklostezek

Pro odkup akcií zvedlo ruku všech třiadvacet zastupitelů, kteří byli na jednání.