O poskytnutí účelového příspěvku rozhodlo zastupitelstvo na svém středečním zasedání. Šlo o standardní postup uvolňování finančních prostředků z fondu nemocnice, který je součástí rozpočtu města Sušice na základě žádosti správní rady nemocnice.

„Po projednání analýzy současného stavu Nemocnice Sušice o. p. s. vyjádřilo zastupitelstvo zájem, aby nemocnice v Sušici nadále fungovala alespoň ve stejném rozsahu péče jako doposud. Zároveň schválilo zachování fondu nemocnice v rozpočtu města v období let 2011 až 2014,“ informovala místostarostka Sušice Věra Marešová.

Zastupitelstvo schválilo naplňování fondu nemocnice v letech 2012 až 2014 mimo jiné také příjmem z místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. „Částka bude minimálně ve výši jednoho milionu korun nad rámec proúčtovaného nájemného za herní automaty, a to každý rok,“ sdělila Marešová.

Město dále nabídlo pomoc se zajištěním dalšího plnění fondu nemocnice, a to oslovením představitelů měst a obcí, jejichž občané využívají nejvíce služeb léčebné péče nemocnice v Sušici se žádostí o příspěvek do fondu nemocnice. Další pomocí města je možnost řešení stabilizační pobídky pro lékaře Nemocnice Sušice formou poskytnutí bydlení v rodinných domech na území města Sušice.

„Nemocnice se snaží ve svých výdajích držet při zemi. Proto jsme chtěli čerpat z fondu nemocnice co nejmenší částku, abychom měli případnou rezervu na konec roku, neboť nikdo z nás dopředu neví, co bude. Přemýšleli jsme o tom, co nabídnout doktorům, abychom je udrželi nebo naopak nové přilákali. Proto padl nápad, poskytnout jim nadstandardní bydlení, které by poskytlo město s možností případného odkoupení,“ doplnil ředitel Nemocnice Sušice Jiří Šedivý.

Zastupitelstvo města také doporučilo správní radě a vedení Nemocnice Sušice o. p. s. zajistit právní a daňový rozbor možnosti změny statutu společnosti na jinou formu. Dále zpracovat návrh optimalizace organizace léčebné a neléčebné péče. Následně má za úkol vše předložit zastupitelstvu města na zasedání dne 22. června.