Klatovsko/ Města Sušice, Klatovy i Horažďovice mají problémy s narkomany. Injekční stříkačky v ulicích měst, v křoviscích i na jiných místech jsou zcela běžným jevem. Je zde rozšířena výroba, distribuce a prodej drog. Velký problém spatřují města v tom, že u velkého počtu mladistvých a nezletilých dětí dochází ke zneužívání návykových látek, ve většině případů jde o pravidelnou konzumaci nelegálních drog, zejména pervitinu a marihuany.


„V Sušici máme problém s narkomany asi jako v jiných městech. Město Sušice si tento problém uvědomuje a snaží se řešit situaci komplexně,“ říká Ivana Geigerová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici.


Město Sušice spolupracuje s Centrem protidrogové prevence a terapie v Plzni již od roku 2007. Od této doby probíhala analýza potřeb uživatelů, monitoring drogové scény, vytipování lokalit, kde se uživatelé drog zdržují, a podobně. Od dubna roku 2008 byla s Centrem protidrogové prevence a terapie uzavřena smlouva o poskytnutí služeb. Město Sušice se finančně podílí na realizaci projektu v částce 50 tisíc korun ročně.