Často uváděným důvodem byl názor, že měření rychlosti by měla provádět státní policie, v některých menších obcích nemají tak závažné problémy s překračováním maximální povolené rychlosti, aby vůbec začali o pořízení radaru uvažovat.

Jedinou výjimkou je Železná Ruda, která již vlastní radar umístěný na vozidle městské policie, město však pokuty nevybírá, používá jej především pro výchovné účely a společné akce s Policií ČR.

Radar je také ve Švihově v Nádražní ulici. „U nás ovšem hříšníky nefotí, pouze zaznamenává rychlost projíždějících vozidel pro statistické účely,“ uvedl švihovský tajemník Zdeněk Urbánek.

Jinou možností jak zlepšit dopravně–bezpečnostní situaci je takzvaný inforadar, který ukazuje projíždějícím řidičům jejich okamžitou rychlost. Zobrazení rychlosti na displeji přístroje má na řidiče psychologický dopad a většinu příliš rychlých řidičů donutí sundat nohu z plynu nebo i přibrzdit, zvláště když jejich rychlost vidí i ostatní. Takový ukazatel rychlosti mají v letošním rozpočtu Horažďovice, nainstalován je již delší dobu v Klatovech v Domažlické ulici směrem do města.

Výhodou tohoto řešení je cena, zařízení lze pořídit za částku nepřevyšující 80 tisíc korun, ovšem na druhou stranu zase neumožňuje vybírání pokut, takže pomocí něj nelze na neukázněné řidiče působit represívně.

David Kojan