„V letošním roce jsme jako každý rok podpořili v rámci stálého grantu opravy objektů v historickém centru města. Částkou zhruba půl milionu korun jsme přispěli i na opravy kostela sv. Václava, kde se opravovala střecha a elektroinstalace,“ informuje místostarostka města Sušice Věra Marešová.

V Sušici je v plném proudu i rekonstrukce nábřeží, která se historických objektů dotýká. „Provádí se zde úprava prostranství spojená s pokládkou nové dlažby na chodníky a s uspořádáním zastávek autobusů. Tato významná investiční akce bude dokončena v druhé etapě do května roku 2011 a celkové náklady na ni si vyžádají zhruba 16 milionů korun, které uhradí město ze svého rozpočtu,“ pokračuje Marešová.

Město podpořilo i opravy drobných sakrálních staveb. „Pro příští rok máme v plánu opravu historické budovy nazývané „Branka“, kde opravíme omítky i střechu,“ dodala místostarostka.

Také v Horažďovicích se investovalo. „Rekonstruovala se kašna na Mírovém náměstí a na nádvoří zámku. Obě kašny dostaly olověné vany, opraven byl i vodní režim, takže obě kašny budou opět sloužit svému účelu. Na zimní období dostanou dřevěnou stříšku, aby nedošlo k jejich poničení,“ informoval vedoucí odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu v Horažďovicích Petr Míka.

Horažďovičtí shánějí finanční prostředky také na opravy havarijního stavu střechy nad zámeckým areálem. Město však s žádostí o dotaci neuspělo.