Již tradičně se městské úřady v Sušici, Horažďovicích, Klatovech a obecní úřad v Nezdicích u Klatov připojily k celorepublikové akci „Vlajka pro Tibet“, kterou vyjadřují solidaritu se zemí, kde jsou více než čtyřicet let porušována lidská práva, potlačována svoboda a touha po národní svébytnosti.

„U nás se k akci hlásíme již čtyři roky. Tehdy jsme to, že podpoříme obyvatele Tibetu alespoň tím, že v den výročí krvavého potlačení tibetského povstání čínskou armádou vyvěsíme jejich vlajkou, schválili na obecním zastupitelstvu. Od té doby ji pravidelně věšíme na budovu radnice,“ informovala starostka obce Nezdice na Klatovsku Hana Bouchnerová.

„Nezaznamenali jsme za čtyři roky, co akci děláme, od našich občanů žádná negativní stanoviska,“ dodala Bouchnerová. Kromě toho, že některé radnice vyvěsily tibetskou vlajku, v Sušici uspořádal Okrášlovací spolek a Skautské středisko Vydří stopa Sušice druhý ročník setkání občanů na náměstí Svobody.

„Chtěli jsme něco udělat pro to, abychom občany seznámili s tím, jak je tibetský národ utlačován. Proto jsme vymysleli akci, při které rozdáváme materiály o Tibetu. Při této příležitosti máme i malý doprovodný program a finanční sbírku. Loni jsme na náměstí vybrali od přítomných lidí více než tisíc korun, které jsme zaslali na podporu vzdělávání tibetských dětí,“ informovala spoluorganizátorka sušického setkání Milena Naglmüllerová.