Rekonstrukce „Pražské“ se měla dělat již letos, ale byla přesunuta. Muselo být mimo jiného provedeno měření hluku, a jeho výsledky nakonec změnily i plány. „Vzhledem k tomu, že veškerá měření hluku, která bylo město nuceno provést, nevyhověla požadovaným normám, bude rekonstrukce Pražské ulice provedena jako oprava stávajícího stavu, tedy ve stejném šířkovém uspořádání, silnice z asfaltového betonu a chodníky ze žulových desek, tzv. „Plzeňská dlažba“,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Silnice měla být původně zúžena ze současných osmi metrů na 6,5 m a měla vzniknout nově podélná stání. Navíc měla být vyskládaná ze žulových kostek. Nakonec vše padlo.

Přechody pro chodce na začátku a na konci Pražské ulice budou stavebně zvýšené. Kromě toho se počítá s výměnou uličních vpustí a rekonstrukcí vodovodního řadu. Součástí bude i oprava přípojek, kanalizačních šachet (v hloubce 6,5 m), rekonstrukce kabelu ČEZ a počítá se i s novou metropolitní sítí a rekonstrukcí veřejného osvětlení se samostatným nasvícením přechodů.

Zároveň s Pražskou ulicí se rekonstrukce dočkají i Rybníčky. Stejně jako Pražská ulice bude z důvodu nevyhovujících hlukových parametrů provedena ve stávajícím šířkovém uspořádání. „Dojde k úpravě parkovacího stání a šířky chodníku před hotelem Beránek, kde soukromý investor vybuduje terasu. Silnice bude z asfaltového betonu, parkovací stání ze žulových kostek, chodník podél budov ze zámkové dlažby, chodník podél ostatní plochy z asfaltového betonu,“ sdělil Kocfelda.

Práce v Pražské ulici i na Rybníčkách jsou naplánovány od 6. dubna do 15. června. S ohledem na velký rozsah se celá akce provede za úplné uzavírky jednotlivých úseků mezi křižovatkami. Zásobování přilehlých objektů bude zajištěno, pokud to bude možné, po domluvě se zhotovitelem stavby.