„Společně s německým partnerem a za spolupráce s Gymnáziem Sušice jsme připravili jednodenní setkání v historickém městě Pasov, kam se vydala skupina českých dětí za doprovodu dospělých. Program jsme zahájili návštěvou kláštera St. Nikola, následovala prohlídka nejzajímavějších pamětihodností a zajímavých míst ve městě. Během procházky jsme také připomněli společnou minulost, kdy Pasov spojovaly se Šumavou významné obchodní stezky. Prohlídku jsme zakončili návštěvou dómu a vánočního trhu," sdělila koordinátorka Mateřského centra Medvídek Eva Mašková.

Oběma skupinám mládeže přineslo setkání mnoho nových a zajímavých informací. „Dospělí účastníci projektu z Německa byli velmi potěšeni naším zájmem o jejich reálie, kulturu a vůbec o spolupráci. My jsme poznali, jaký význam hrají v životě sousedů tradice, jak prožívají adventní čas a jak silné mají sociální cítění. Do budoucna bychom chtěli ve spolupráci pokračovat a setkávat se v Německu i v Čechách," uvedla Mašková.

Projekt byl připraven a financován za podpory Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň.