Nový zásobovací řad z vodojemu v Předslavi za 15 milionů korun zlepší obyvatelům Měcholup na Klatovsku kvalitu vody. Ta totiž již neodpovídala hygienickým normám. S pracemi radnice začala v závěru loňského roku.

„Navazujeme na akce, které máme dlouhodobě naplánované. Mezi ně jednoznačně patří propojení vodovodu z Předslavi do spádové obce Měcholupy,“ říká starosta obce Předslav Petr Šindelář.

„Koncem minulého roku jsme zahájili potřebné práce, kdy se položilo výtlačné potrubí a zásobovací řad. Letos celou stavbu chceme dokončit s tím, že kolaudace musí proběhnout do května roku 2010,“ popisuje plány starosta.

Vodovod z Předslavi do Měcholup bude stát 15 milionů korun.

„Jeden milion korun jsme dostali z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Tyto peníze jsme vyčerpali v loňském roce. Nyní máme podepsanou smlouvu s Ministerstvem zemědělství České republiky, kde jsme získali dotaci ve výši 8,5 milionu korun. Zbytek musíme doplatit z rozpočtu naší obce. V letošním roce budou obě obce propojeny a dokončena bude i výstavba nového vodojemu. Měcholupy budou tedy napojeny na vodovod v Předslavi. Znamená to tedy, že obě obce budou využívat jednoho vodovodu, což bude pro obec ekonomičtější,“ domnívá se starosta Předslavi.

„Výstavba spojeného vodovodu byla vyvolána potřebou zkvalitnění vody v Měchlupech. Byl zpracován plán a čekalo se na přiklepnutí dotace. Budeme doufat, že se nám vše podaří dokončit a že stavba bude bez závad,“ doplnil informace Petr Šindelář.

„Nový vodovod do naší obce samozřejmě vítáme s otevřenou náručí. S vodou tu jsou problémy dlouho. Nejhorší to je v letních měsících, kdy je vody opravdu málo. Myslíme si, že se ulehčí všem. Už aby to stálo,“ říká Merie Rašplová z Měcholup.