Nový zásobovací řad je největší investicí obce Předslav v letošním roce. Nový řad z vodojemu v Předslavi za 14 milionů korun zlepší obyvatelům Měcholup na Klatovsku kvalitu pitné vody. Ta totiž již neodpovídala hygienickým normám. S pracemi radnice začala v závěru loňského roku, dokončeny budou ještě letos.

Nekvalitní voda trápila obyvatele Měcholup už řadu let. „Koncem minulého roku jsme proto zahájili potřebné práce, při kterých se položilo nové výtlačné potrubí a zásobovací řad,“ popisuje práce starosta obce Předslav Petr Šindelář.

„Jeden milion korun jsme dostali z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Tyto peníze jsme vyčerpali v loňském roce. Letos jsme měli podepsanou smlouvu s Ministerstvem zemědělství České republiky, od kterého jsme získali dotaci ve výši 8,5 milionu korun. Zbytek doplácíme z rozpočtu naší obce. V letošním roce byly obě obce propojeny a dokončena byla i výstavba nového vodojemu. Měcholupy budou tedy napojeny na vodovod v Předslavi. Znamená to tedy, že obě obce budou využívat jednoho vodovodu, což bude pro obec ekonomicky výhodnější,“ domnívá se starosta Předslavi.

Nový vodovod v Měcholupech vítají i tamní občané, problémy s vodou zde totiž měli už dlouho, především v letních měsících. „Propojení vodovodu Předslav – Měcholupy byla jednou z největších investičních akcí naší obce v letošním roce,“ dodal místostarosta obce Václav Blahouš.