Rodiče dětí, kteří přišli na zápisy do mateřských škol v Klatovech, které se konaly na konci února, mohou mít radost. Nemusí se už strachovat, že jejich dítě nebude umístěno po dovršení tří let do mateřského zařízení. Město Klatovy hodlá kvůli velkému zájmu navýšit kapacity některých klatovských mateřských škol.

Celková kapacita mateřských škol v Klatovech je 820 míst, do prvních tříd základních škol odchází 220 dětí, k zápisu do mateřských škol se dostavilo 330 dětí. Přebytek je tudíž 110 dětí.

„Podobná situace nastala i v minulém roce, letos se to opakuje a výhled je takový, že během pěti nebo šesti let pravděpodobně tato záležitost odezní, ale není možné na ni v současné době nereagovat. Zastupitelstva minulých období udělala dobře, že neprodávala ukvapeně nemovitosti, které dnes slouží mateřským školám, a těch deset budov mateřských škol zůstalo zachováno městu,“ informoval starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Obecný trend je přihlašovat děti nižšího věku než tři roky, které rodiče chtějí s koncem mateřské dovolené a odchodem do zaměstnání při dovršení tří let do mateřské školy umístit. Minulý rok byl také přebytek dětí. Ty se během školního roku podařilo do školek umístit. Už nyní však vedení města ví, že při současné kapacitě by nedokázali všem rodičům příští školní rok vyhovět.

„Rada města na současný vývoj rychle zareagovala a ve spolupráci s vedením mateřských škol jsme se dohodli s některými bývalými školníky, kteří, i když už nejsou školníky, obývají prostory školy, na bytových náhradách. V uvolněných prostorech by pak vznikly nové třídy. V tuto chvíli máme tři takové prostory, které bychom velmi rychle chtěli upravit v souladu s hygienickými předpisy tak, aby bylo možné kapacitu školek nejlépe od září navýšit,“ dodal starosta.

Ředitelka mateřských škol tento krok města vítá. Protože se celoročně počty dětí ve školkách mění, rozšířením kapacity by dokázali vyhovět všem žadatelům o umístění dítěte do školního zařízení.

„Myslím, že se nikdy nezapsalo takové množství dětí jako letos. Zastupitelé i rada města zareagovali velice pohotově a bývalé školnické byty budou využity na rozšíření kapacit školek. V současné době se připravuje projektová dokumentace a do budoucnosti záleží hlavně na financích a kapacitě nově vzniklých prostor. Mělo by jít o rozšíření kapacity v mateřské škole Studentská, kde by mělo jít o navýšení 24 míst, dále v mateřské škole Koldinova, kde by šlo o 22 míst, a v mateřské škole Luby, kde jde o 20 míst s tím, že problém může dělat stavebně technické vybavení současné budovy,“ sdělila ředitelka klatovských mateřských škol Dagmar Brunnerová.

Ředitelka je optimistická. Doufá, že projekt bude co nejdřív uskutečněn. „Kdyby všechny úpravy vyšly, uspokojili bychom potom všechny rodiče, kteří se svým potomkem k zápisu přišli. Už teď můžeme potvrdit, že stoprocentně umístíme všechny děti, které budou v den nástupu tříleté a jejich matka nastoupí do zaměstnání,“ doplnila ředitelka.