Poprvé v historii mateřské školy ve Strážově se v roce 2010 nepodařilo kvůli náporu dětí umístit všechny do školního zařízení.

Mateřská škola se postupně rekonstruuje a modernizuje. V loňském roce se uskutečnilo několik oprav a i do budoucna se očekávají další investice.
„V posledních dvou letech prodělala naše škola mnoho změn a bylo do ní hodně investováno. Budovy byly postaveny v roce 1983, takže nějaká rekonstrukce byla nutná. Již o prázdninách v roce 2009 se zateplila budova a vyměnila se okna. Dále jsme získali dotaci na rozvod topení a vody, na nové obklady v umývárnách a kuchyňce, pořídili jsme nový nábytek do kuchyňky a vymalovali jsme,“ řekla vedoucí předškolního vzdělávání Zdeňka Kopecká.
„Nyní potřebujeme například ještě vyměnit písek v pískovišti a v dohledné době vyměnit šatnové skříňky nebo obohatit školní zahradu novými herními prvky,“ dodala Kopecká.

Ani nedostatek dětí mateřskou školu netrápí. „Letos máme otevřeny dvě třídy s celkovým počtem 56 dětí, takže máme zcela naplněný stav. Poprvé v historii mateřské školy se v roce 2010 nepodařilo umístit všechny žádající děti do školního zařízení. Máme zde i jednu zajímavost. Průměrný věk učitelek v mateřských školách v Plzeňském kraji je 53 let, my máme průměrný věk 31 let. Jsme tady dobrý kolektiv učitelek a společně se snažíme všestranně rozvíjet osobnost dětí a chceme, aby každý den odcházely s nějakým zážitkem a spokojené,“ sdělila vedoucí.

Mateřská škola pořádá pro děti maškarní rej, Velikonoce, vánoční besídky, mikulášskou nadílku a mnoho různých akcí. „S dětmi jezdíme například do solné jeskyně nebo do divadla. Spolupracujeme se zdejší základní školou a třeba na konci školního roku se koná pasování předškoláků na školáky a předávání klíče odcházejícími deváťáky. I s městem je skvělá spolupráce, spolupracujeme i s Kovodružstvem Strážov, využíváme hřiště Sokola nebo města. Dvakrát ročně nacvičujeme s dětmi pásmo na vítání občánků, divadlo, recitaci, zpěv, tanečky, navštěvujeme důchodce, vánoční zpívání, chodíme hodně do přírody. Děti vyrábí dárečky na den matek, pořádáme i besedy s rodiči, pokud mají nějaké zajímavé povolání,“ doplnila Kopecká.