Období a tradice masopustu neudržují jen na vesnicích. Také některé školy se rozhodly, že půjdou touto cestou. Nechtějí však pobavit jen sebe, ale také ty, kteří mají život o něco těžší.

O pondělním poledni vyšel masopustní průvod ze Základní školy Klatovy v Plánické ulici. V jejím čele byla kobyla Klimbna. „Dříve jsme dělali masopust jako celoškolní akci, ale letos už podruhé jsme ho uspořádali jako projekt pro osmé třídy. Poprvé jsme masopustní průvod spojili s Diakonií, se kterou často spolupracujeme. Takže se k nám několik klientů přidalo a šli s námi. Průvod šel od školy přes park, okolo Diakonie a poté do tělocvičny naší školy. Tam byly připraveny různé soutěže, hry a vyhlašovaly se nejlepší masky masopustu,“ sdělila učitelka a jedna z organizátorek masopustu Pavla Böhmová.
Průvod si užili i klienti Diakonie, kterým se vše líbilo. „Měli jsme velkou radost, že nás škola k masopustu přizvala. Nebyla to naše první společná akce. Děti ze školy nám chodí s paní Kůsovou zpívat, když máme nějakou naší akci, jako například minulý týden, kdy jsme pořádali akci masopustní kobliha. Byli jsme moc rádi, že jsme se jejich masopustu zúčastnili,“ uvedla Eva Brůhová z Diakonie Českobratrské církve evangelické v Klatovech.

Podobný nápad měla i učitelka Hana Šišková ze Základní školy T. G. Masaryka v Sušici, která průvod připravuje s dramatickým kroužkem. Jejich průvod měl však naplánovanou trasu delší. „Masopustní průvod pořádáme už tradičně několik let. Bereme to jako hezkou tradici. Nejprve projdeme všechny třídy, seznámíme děti s tím, co to masopust je, jakou má tradici a pak vycházíme ven,“ informovala zástupkyně ředitele ZŠ T. G. Masaryka Daniela Urbánková.

První zastávka byla ve speciální základní škole. „Chtěla bych za naše kluky moc poděkovat, moc jsme si návštěvu užili. Byli jsme nesmírně překvapeni, protože to bylo bez ohlášení o to to bylo hezčí,“ řekla Deníku Iva Fišerová ze ZŠ speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické Merklín, odloučené pracoviště Sušice.

Dále děti pokračovaly do chráněné dílny vedle Diakonie, na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a domova důchodců v Sušici, aby všem zpříjemnily jejich pobyt. „Myslím si, že návštěvy v těchto odděleních jsou velmi výchovné. Jelikož naše škola úzce spolupracuje se základní školou Nuželickou, kde jsou postižené děti, tak je přístup našich dětí k takovým lidem úplně jiný. Nepohlížejí na ně nijak špatně, spíše naopak. Hezky s nimi vycházejí a berou je jako sobě rovné,“ zhodnotila Urbánková.