Klub přátel Klatovska slaví letos deset let své existence. Proto jsme si o jeho činnosti i aktivitách povídali s jeho předsedou Martinem Křížem.

Jak vaše sdružení vzniklo?
Na začátku byl můj zajem a zájem mých kamarádů o klatovské podzemí. Společně jsme připravili besedu na toto téma v klatovské knihovně, kam přišli další zájemci o historii a právě tam vznikl i nápad založit sdružení, které by se věnovalo historii Klatovska. Zaregistrovali jsme se jako občanské sdružení na ministerstvu vnitra a začali užívat název Klub přátel Klatovska.

Kolik jste měli členů a jak jste na tom s členskou základnou dnes?
Zpočátku nás bylo kolem deseti, ale postupem času se naše řady rozšiřovaly a dnes náš klub tvoří zhruba sedmdesát členů.

Jaká je vaše činnost? Čemu se věnujete?
Naše činnost je velmi pestrá. Zabýváme se historií, sběratelstvím, ochranou památek, památnými stromy, geologií, přírodou i záhadami. Naše činnost je soustředěna na Pošumaví a Šumavu a zvláště pak na Klatovy. Každý měsíc pořádáme vlastivědné výlety do okolí Klatov. Navštěvuje při nich většinou veřejnosti nepřístupné památky, setkáváme se se zajímavými lidmi, mapujeme zapomenutá místa a skládáme příběhy dávných časů. Dvakrát ročně se konají autobusové zájezdy. Nepravidelně organizujeme různé besedy, brigády, promítání v muzeu a soutěže pro děti ze základních a středních škol.

Věnujeme se bádání v archivech i práci v terénu. Klub je znám především průzkumem podzemí pod historickým středem Klatov, které soustavně už několik let mapujeme. V této oblasti se nám podařilo učinit několik zajímavých objevů. V roce 2004 byla díky naší iniciativě zrestaurována na náklady města litinová socha sv. Jana Nepomuckého, která stála sedmdesát let zapomenuta v kryptě arciděkanského kostela v Klatovech. Sochu jsme díky pochopení města slavnostně odhalili u mostu nedaleko pošty v roce 2002.

V roce 2006 jsme nechali zrestaurovat a našli umístění pro další „zapomenutou“ sochu - barokního sv. Václava. Díky našim aktivitám byly v Klatovech odhaleny také nové pamětní desky a podobně. Sami se dokonce věnujeme i různým brigádám. Ve spolupráci s klatovským muzeem jsme pomáhali rozebírat historický špýchar v Korytech či jsme nechali instalovat novou pamětní desku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka ve vstupním prostoru Masarykovy základní školy v Klatovech. Stěžejní akcí letošního roku bylo pro nás zorganizování záchrany kaple Zjevení Panny Marie, lidově zvané Chaloupka v Klatovech.

Pozornost věnujeme vedle památek i přírodě. Zaměřujeme se zejména na staré stromy, které si zalouží vyhlášení za památné. Toho se nám podařilo docílit například v zaniklé osadě Červené Dřevo u Nýrska. Několik stromů jsme také vysadili ve spolupráci s Technickými službami města Klatov v městských sadech.

Tradičně pořádáme každoročně i několik výstav. Letos to byla výstava u příležitosti výročí spisovatele Josefa Haise Týneckého v klatovském muzeu či výstava o šlechtickém rodu Rýzmberků v prostorách hradu Švihov. Nyní připravujeme tradiční výstavu plastikových modelů spojenou se soutěží pro děti v Základní škole Tolstého v Klatovech. Ta se uskuteční ve dnech 19. – 21. listopadu. Za čtyři roky se nám podařilo udělat také kus práce na zvelebení areálu kostela sv. Anny, i na údržbě jeho okolí. Snažíme se tam během léta soustřeďovat bohatý kulturní činnost. Akce pro děti, zpívání u táboráku ale i ochotnická divadla.

Kde se scházíte?
Klub přátel Klatovska se schází pravidelně každý první čtvrtek v měsíci v restauraci Kulturního domu Družba v Klatovech. Naše schůze s hostem začínají vždy v 19 hodin. Vítáni jsou i zájemci z řad veřejnosti.

Máte si po deseti letech ještě co říci a o čem bádat?
Jsme dobrá parta a v historii Klatovska je stále co objevovat.

Děkuji za rozhovor