Celostátně vyhlášený „Maraton čtení“ zahájil fotograf Jan Kavale. Dětem z osmých a devátých tříd základních škol představil své knihy a besedu nazvanou „Severní Amerikou s děravou kapsou“ doplnil promítáním nevšedních záběrů ze svého putování Amerikou. Ke každé fotografii připojil komentář a zajímavé postřehy. Všichni se tak jeho prostřednictvím alespoň na chvilku podívali do Nevadské pouště, Údolí smrti, Grand kaňonu a na mnoho dalších zajímavých míst národních parků v USA.

Na cyklus akcí navázala spisovatelka Stanislava Nopová. Ta představila své zážitky z pobytu v Austrálii což také doplnila fotografiemi.

„V Austrálii ji příjemně překvapilo přátelské chování tamních obyvatel. Děti zaujalo vyprávění o způsobu školní výuky pro děti z odlehlých míst, kdy s učiteli komunikují pouze pomocí vysílačky. Také byly překvapeny, že v Austrálii mají už děti školou povinné vojenský výcvik. A co by to bylo za besedu o Austrálii, kdyby se nepovídalo o mnoha neobyčejných zvířatech a rostlinách,“ informuje Petra Tomešová z Městské knihovny Horažďovice.

Maraton čtení bude v březnu pokračovat ještě dalšími akcemi. Besedy jsou pořádány v rámci projektu Děti a čtení a kampaně na podporu čtení knih Rosteme s knihou, pod záštitou Svazu knihkupců a nakladatelů a MK ČR.