První ročník charitativního koncertu Nehodívské smyčce, kde zahrálo smyčcové kvarteto talentovaných umělkyň s názvem Quarteto Harmonico, se uskutečnil v říjnu v Myslívě. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl zaplněn do posledního místa, rozezněly ho skladby českých i zahraničních skladatelů ze 17. až 20. století. Protagonistky svým vystoupením plným vášně a energie, proloženým poutavým komentářem a recitací první houslistky, dokázaly publikum strhnout natolik, že je na konci čekal dlouhotrvající potlesk ve stoje. „Celá akce byla nejen příjemným sousedským setkáním, ale také nesla poselství pomoci druhým v podobě charitativní sbírky. Chtěli jsme tímto koncertem dosáhnout několika věcí, prvně sejít se s přáteli a sousedy a strávit s nimi tyto krásné chvíle, za druhé podpořit mladé umělkyně a za třetí dodat akci vyšší smysl, když jsme požádali naše hosty o příspěvek na charitu,“ řekl Ladislav Šedý.

Šlo o první ročník a manželé mají v plánu akci pořádat každoročně. Kateřina Šedá, která pro koncert jako designérka vytvořila květinovou výzdobu, dodala: „Musíme ze srdce velmi poděkovat obci Myslív, obci Nehodív a rodině Hlaváčových a sedlákům z Nehodíva za pomoc s uspořádáním koncertu, bez nich by se jen těžko konal a také všem, kteří podpořili dobrou věc.“

Po koncertu manželé předali výtěžek ze vstupného do rukou slečně Veronice Nesměrákové a částí přispěli kostelu na varhany.

Výlov Myslívského rybníka.
Myslívský rybník lovili rybáři dva dny, vydal devět set metráků ryb