Proč bylo vybíráno vstupné na Slavnosti kaše? Nikdy tohle nebylo a určitě tam nepřišlo ani tolik lidí co předchozí roky.

Náklady na zajištění dobrého programu neustále stoupají. Letošní program byl navíc kvalitnější než v předcházejících letech a v běžných komerčních podmínkách by vstupenka na takovou akci stála několik stovek. Návštěvnost byla skvělá, lidem se letošní Slavnosti kaše líbily. Měli jsme 1300 platících diváků, přičemž  Horažďovice mají cca 5 500 obyvatel, a to byl vstup do 18 let zdarma. Peníze, které jsme zavedením vstupného ušetřili, investujeme zase do jiných kulturních programů pro občany.

Vyplatila se vám investice do krytého bazénu? Zvýšila se jeho návštěvnost?

Investice do aquaparku byla částečně nevyhnutelná kvůli opotřebování některých technologií. Návštěvnost se zvýšila, ale na statistiky je ještě brzy. Sportovní a kulturní zařízení jsou v malých městech vždy ztrátová a jejich přínos nemůže být hodnocen jen ekonomickým kritériem. To by města pod 20 000 obyvatel neměla kina, bazény a žádná sportoviště. Investice se vyplatí, protože významně zvyšuje atraktivitu volnočasové nabídky města pro místní občany i pro návštěvníky.

Nemáte strach z toho, že se bazén stane prodělečným, když se staví nový v Sušici a v Klatovech se bude přestavovat?

Jak už jsem uvedl, ekonomická bilance provozu je každoročně záporná, ale oproti srovnatelným zařízením si stojíme velmi dobře. Konkurence funguje a otevření nových zařízení se na návštěvnosti nepochybně projeví. Neustálé zahušťování sítě podobných zařízení v Čechách je podle mého osobního názoru už přehnané a hraničí někdy s plýtváním. Ale žádný vliv na to nemáme.  I kvůli rostoucí konkurenci chceme naši nabídku zatraktivnit. Na začátku července nabídneme návštěvníkům nové sauny.

Kdy už konečně začne rekonstrukce náměstí v Horažďovicích?

Přípravy pokračují. Stavební práce chceme spustit v příštím roce.

Jaké máte koníčky, co děláte ve volném čase?

Máme zahrádku s chatičkou u Otavy; díky malé vzdálenosti se vyplatí tam zajet třeba na hodinu. Občas vyrazíme někam na kole nebo si dopřejeme trochu rekreačního sportování. Zajímá mě také politika,  ekonomie, literatura, stavební a energetické technologie.  Rád (ale málo) si zahraji šachy.

Jak se vám líbí v Horažďovicích?

Charaktery měst tvoří specifické kompozice obyvatel, atmosféry, událostí (včetně historických) a urbanismu. Směsice těchto prvků je pro každé město originálně a neopakovatelně namíchaná a Horažďovicím dává punc krásného,  příjemně poklidného  města s doteky malebné Otavy a prácheňské historie. Mám rád to místo a ty lidi.