Soutěž mladých zdravotníků měla letos velkou účast. „Zúčastnilo se sedmnáct družstev, šest z prvního stupně a jedenáct z druhého. Šlo o postupovou soutěž čili vítězové postupují do krajského kola do Strakonic. To se uskuteční 16. května, bude spojen Jihočeský a Plzeňský kraj a vítězové postupují do republikového kola. Těší mě, že je vyšší účast než dříve, že je u dětí zájem a po covidu se opět kroužky rozjely a soutěží,“ uvedl ředitel ČČK Klatovy Jiří Böhm s tím, že v rámci soutěže spolupracují se zdravotnickou školou v Klatovech.

Děti si na jednotlivých stanovištích musely poradit s poskytnutím první pomoci, obvazovou technikou a dopravou raněných. Na volných stanovištích si pak udělaly dopravní test, test mimořádných událostí, zkusily si znalost historie Českého červeného kříže a složily si puzzle.

Pietní akt na Zhůří.
U památníku na Zhůří si připomněli osud amerických vojáků

Všichni soutěžící se snažili splnit úkoly co nejlépe. V první kategorii mladších zdravotníků vyhrálo družstvo z Klatov, druhá byla ZŠ Běšiny třetí ZŠ Letiny. Mezi staršími byli nejlepší žáci ze ZŠ Horažďovice, Komenského, druhé místo měly klatovské děti a třetí příčku obsadila ZŠ Žinkovy.