Botanika, mikroskop, práce ve včelíně, poznávání včelařských pomůcek i písemný test – to vše v sobotu čekalo dvacítku dětí, které se v Chudenicicích účastnily oblastního kola mladých včelařů, některé z nich dorazily až ze Stříbra nebo Kladrub.

Mnoho z nich chodí do kroužku už dlouhé roky, např. patnáctiletá Anna Pflugová z Trnčí u Chudenic, která ho navštěvuje od druhé třídy. „Já chodím do včelařského kroužku teprve od září, ale hodně včelaříme i s dědou, mám u něj dvě včelstva“ prozradil nám naopak desetiletý Karel Balák z Poleně. O něco déle, dva roky, je v kroužku jedenáctiletý Václav Blažek. „Baví mě pracovat se včelami a můj taťka taky včelaří,“ řekl nám Vašek, který na soutěž přijel až z Kladrub.

Soutěž mu ale připadala docela těžká, kluci a holky měli za úkol např. poznat větve různých stromů nebo zjistit, co obsahují předložené plástve.

V Chudenicích má včelařský kroužek dlouhou tradici, vede ho Josef Kadlec a letos ho navštěvuje 9 dětí z Chudenic a okolí. „Máme děti od druhé do deváté třídy, ta druhá třída je spíše taková přípravka, ale myslím, že je dobré začít s dětmi pracovat brzy,“ zdůraznil Kadlec, který měl také na starost letošní oblastní kolo v Chudenicích.

„Zdaleka ne všechny děti z kroužků se stanou včelaři, ale důležitější je, že získají vztah k včelám, k včelařství i k přírodě vůbec. Počet kroužků malých včelařů teď má vzestupnou tendenci, ještě tak před šesti lety jich bylo asi 30, v současnosti jich evidujeme kolem stovky. Myslím, že je to nejen díky snahám a práci našeho svazu, ale i díky tomu, že se ve společnosti zvyšuje přízeň ke včelařině, že bez těch včel by úroda prostě nebyla,“ doplnil ho Miroslav Hoskovec, zástupce komise pro práci s mládeží z Českého svazu včelařů.