Co vás v současné době nejvíce trápí?

Letošní zima dala velice zabrat komunikacím, jejich stav je opravdu velmi špatný. Výmoly a výtluky, které jsou ve velké části silnice II. třídy patřící kraji a protínající naší obec ohrožují nejen chodce, ale taktéž silniční provoz. V neposlední řadě je také narušována statika domů v blízkosti tohoto tahu.
Velice nás také trápí nespravedlivé rozdělení daní, neboť velká města mají až šestkrát větší počet financí na jednoho obyvatele než menší obce. Katastrální a finanční úřady, plynárenské, elektrárenské a telekomunikační společnosti se nám kvůli úsporám stěhují do velkých měst, a tak se nemůžeme divit, že malé obce vymírají.

Jaké jsou v letošním roce největší finanční akce obce?

Největší část peněz spolkne provoz obce, to znamená zajištění výkonu státní správy, příspěvky na žáky, provoz vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení, úklid místních komunikací, chodníků, parků, údržba obecních nemovitostí, dopravní obslužnost, odvoz odpadů a další věci, které patří k běžnému provozu obce. V letošním roce se chystáme opravit velkou část místních komunikací nejen ve Velkém Boru, ale také v obcích Jetenovice a Slivonice, které pod nás spadají. Na tuto akci jsme požádali Krajský úřad Plzeňského kraje o poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova. Se žádostí jsme částečně uspěli a byla nám krajským zastupitelstvem „přiklepnuta“ dotace ve výši 300 tisíc Kč. Dále nás v tomto roce čeká výměna oken u některých obecních objektů, rekonstrukce veřejného osvětlení ve Slivonicích, úprava cest na místním hřbitově, oprava hasičské zbrojnice v Jetenovicích atd. Ještě v letošní roce chceme zahájit práce na přípravě územního plánu.

Nad jakými dalšími plány přemýšlíte do budoucna?

Vizí je mnoho, vše samozřejmě závisí na finančních prostředcích. V dalších letech máme v plánu vybudovat ve Velkém Boru požární nádrž. V Jetenovicích, kde je tato stavba již několik let, se ji chystáme opravit.Ve Slivovicích máme tyto práce již za sebou, tam jsme toto vodní dílo vyčistili a opravili vloni. Dále nás čeká rekonstrukce vodárny ve Velkém Boru, ve které je více než čtvrtstoletí stará technologie čerpání a úpravy vody, na kterou se zpracovává projektová dokumentace, rekonstrukce kanalizací, opravy a úpravy požárních zbrojnic, místních komunikací atd. Jak je vidět z tohoto částečného výčtu, vůbec nezapomínáme na naše spádové obce a finanční prostředky rozdělujeme spravedlivě dle počtu obyvatel.

Jak vaše obec spolupracuje s místními spolky?

Ve všech obcích fungují hasiči, se kterými je velmi dobrá spolupráce. Ve Velkém Boru ještě působí Sokol, jehož fotbalisté hrají okresní přebor mužů a v Jetenovicích je hokejové mužstvo, které hraje Pošumavskou ligu, v níž sbírá samé úspěchy. Všechny tyto spolky podporujeme i finančně. Jelikož obec vlastní restauraci i sál, jsou zde pořádány velmi často kulturní akce pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory, za což patří poděkování nejen místnímu nájemci tohoto zařízení. Fenoménem současné doby je tanec zumba, kterého se účastňují naše ženy s železnou pravidelností.

Jak se vaše obec staví k uvažovanému hlubinnému úložišti jaderného odpadu?

Dění kolem vyhledávání hlubinného úložiště jaderného odpadu je stále velmi aktuální. Lokalita „Březový potok“, dříve „Pačejov“ je pro Správu úložišť radioaktivních odpadů velmi dobrá díky své poloze a žulovému monobloku, který se zde nachází. Naše obec společně s okolními obcemi a občanským sdružením „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme“ bojuje proti záměru v této lokalitě tuto megalomanskou stavbu vybudovat.